Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Su Yolunu Uzat

Section
Column
width100
Info

Havzaların modellenmesinin ardından SUYOLU veya ANASUYOLU tablolarındaki drenaj ağlarının, ALTSUYOLU tablolarındaki detaylara kadar uzatılmasını sağlayan işlemdir.

İşleme girildiğinde, su yolu tablosundan akış ağı seçilmelidir. Sağ tarafta yer alan ekran görüntüsünde numaralandırılmış su yollarının işlemden önceki ve sonraki uzunlukları görülmektedir.

Warning

Su yollarının, işleme girilmeden önce Havza Bul veya SYM Havza işlemleri ile tespit edilmesi gerekmektedir.