Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section

360° Göster

Section
Column
width100%

Netcad 360°'a Netcad 6 8.0.1 arayüzünde Görünüm sekmesinin altındaki 360° Göster butonu ile ulaşılabilir.

Çizim üzerinde görünen insan figürü konumu, önündeki yay ise fotoğrafta görünen alanı (bakılan yönü) gösterir. Yol üzerindeki yeşil noktalar da 360 fotoğraf verisinin olduğu yerleri gösterir.


Section
Column

Children Display
depth10
sortmodified