Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section
Column
width100%
Expand
title8.1.0 / Netcad GIS 8.5.1 ile uyumlu

Netcad GIS 8.5.1 ile uyumludur.

 • Genel Özellikler

  Netkamu 8.1.0 sürümü Netcad 8.5.1 sürümü ile uyumludur.

  Netcad 8.5.0 ile birlikte çıkan Netkamu 8.0.1 sürümündeki hatalar giderildi.

  Beyanname

  Beyanname alırken komşu parsellerin isimlerinin ada/parsel alınması seçenek olarak getirildi.

  Toplu Beyanname alırken BEYANLAR.NCZ dosyasının üzerine yazılmasını engellemek için BEYANLAR(1).NCZ,  BEYANLAR(2).NCZ olarak adlandırılması getirildi. Böylelikle toplu beyannamelerin üst üste yazması engellendi.

  Raporlar

  Toplu tescil bildiriminde ada/parsel görünümü değiştirildi.

  Direk Editörü

  Salınım Parametreleri görünümünde fazla olan hesaplamalar kaldırıldı.

  ENH projelerinde irtifak alanları hesaplanırken oluşabilecek hataları giderildi.

  PDF Hazırla

  Beyanname alırken PDF olarak dışarı aktarabilme özelliği getirildi.

  Bu özellik ile Beyanname Hazırla penceresinde PDF olarak çıktı alabilme seçeneği getirildi. PDF Hazırla ile beyanname ile çıktı işlemleri opsiyonlu bir şekilde alınabilmektedir.

Expand
title8.0.1 / 07.05.2021 - Netcad GIS 8.5.0 ile uyumlu

Netcad GIS 8.5.0 ile uyumludur.

 • Beyannameler kullanıcıya kolaylık sağlayacak şekilde düzenlendi.
 • Beyanname alınırken ortaya çıkabilecek hataların önüne geçildi.
 • Çoklu beyanname alınırken ortaya çıkabilecek hataların önüne geçildi.
 • Beyanname alırken Düşünceler ve Şekli kısmında yazan metin mevzuata uygun hale getirildi.
 • Çoklu güzergahta çalışılırken yapılan ABC hesabında ortaya çıkabilecek hatalar 
 • Otomatik Alan Kapat işleminde performans iyileştirmeleri belirgin ölçüde arttırıldı.
 • Otomatik Kayıt Oluştur işleminde ortaya çıkabilecek hatalar giderildi.
 • ABC hesabında ortaya çıkabilecek hataların önüne geçildi.
 • Kullanıcı arayüzünde geliştirmeler yapıldı.
 • Ekrandan Bilgi al işlemindeki hataların önüne geçildi.
 • TEİAŞ şablonlarında düzenlemeler yapıldı.
 • Genişlik bilgileri ve kamulaştırma sınırı işlemlerinde oluşabilecek hataların önüne geçildi.
Expand
title7.0.1 / 30.09.2018

Netcad 7.7.0.1153 ile uyumludur.

 • Ek kamulaştırma ve Kapsam Daraltma raporunda iyileştirmeler yapılmıştır.
 • ABC hesapla işleminde İyileştirmeler yapılmıştır.
 • Kamulaştırılan taşınmaz malların envanteri raporunda iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Kamulaştırılan taşınmaz üzerindeki yapıların ayrıntılı cetveli raporunda iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Taşınmaz mal özet-adet,mülkiyet dağıtım tablosu raporlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Beyanname Hazırlama işlemi alınan kroki ve beyanlarda iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Parsel bilgileri/İşlemler/Kurum dosya numarası üret işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Kamulaştırılan taşınmaz üzerindeki yapıların ayrıntılı cetveli raporunda iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Parsel bilgileri/İşlemler/Etiket Yaz/Malik Kamu Tematik işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Direk bilgileri/Direk raporu işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • T.C. kimlik numarasının hane sayısı ile ilgili uyarı penceresinin gelmesi sağlanmıştır.
Expand
title7.0.0 GP12 / 19.07.2017

Netcad7 GP10 ve Netcad 7.6 GP5 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Malik etiketleri çiziminde geliştirme yapılmıştır.
 • ABC hesapla işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Beyanname işleminde iyileştirme yapılmıştır.
 • Parsel bilgileri İşlemler/otomatik kayır oluştur işleminde iyileştirme yapılmıştır.
 • TEİAŞ anlaşma tutanağı, anlaşmazlık tutanağı ve gelmemezlik tutanağı raporlarının yeni formata göre düzenlenmesi sağlanmıştır.
 • Tasarruf / Proje Çevir işleminde iyileştirme yapılmıştır.


Expand
title7.0.0.905(GP11)/20.12.2016

Netcad7 GP9 ve Netcad 7.6 GP3 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Karayolları Genel Müdürlüğü'nün standart tabakalarında yaptığı değişikliklere uyum sağlanmıştır.
 • ABC hesapla işleminde çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Some bilgileri tablosunda iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Kamulaştırma Bilgileri Raporu işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Beyanname/ Cepheler Yazılsın işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
Expand
title7.0.0(GP10)/09.02.2016

Netcad7 GP6 ve Netcad 7.6 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Some Editöründe, some koordinatlarının grafik proje ile dinamik olarak güncellenebilmesi sağlandı.
 • Kurum Dosya No Üret işlemi için irtifak alanının kriter olarak verilmesi sağlandı.
 • Tasarruf ekinde toplu veri girişi için yeni alanlar eklendi.
 • Kurum raporları güncellendi.
 • Kamulaştırma raporlarına yeni alan değerleri eklendi.
 • Malik Editörüne Ana Adı ve Doğum Tarihi kolonları eklendi.
 • Tapu sözel verilerinde XLSX dosyaları ile eşleştirme desteği eklendi.
Expand
title7.0.0.887(GP9)/27.08.2015

NETCAD 7.0.0.584 GP3 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Kamulaştırma raporlarındaki hesaplamalarda iyileştirmeler yapıldı.
 • Kamulaştırma şablonu tabaka isimlerinde düzenlemeler yapıldı.
 • Proje Paketle işleminde çeşitli geliştirmeler yapıldı
Expand
title7.0.0.874(GP8)/30.06.2015

NETCAD 7.0.0.522 ile uyumlu çalışmaktadır.

  • Envanter raporlarında mera ve orman mülkiyetindeki parsellerin cins bilgisine göre de yazılabilmesi sağlanmıştır.
  • Malik bilgilerinde TC Kimlik No kolonunda kullanıcı kaynaklı veri girişi hatalarını önlemek için basamak sayısı kontrolü sağlanmıştır.
  • Kamulaştırma Envanter Raporlarında iyileştirme yapıldı.
  • Dengeleme işlemlerinde irtifak alanlarının da dikkate alınmaması sağlandı. 


Expand
title7.0.0.874(GP7)/04.05.2015

NETCAD 7.0.0.377 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Malik Editörüne TC Kimlik No kolonu eklenmiştir.
 • Tapu Sözel Veri Aktarım işleminde TC Kimlik No aktarımının da yapılması sağlanmıştır.
 • Ölçek değeri girilmemiş projelerde düzenleme ölçeği kullanılarak beyanname alınması sağlanmıştır.
 • Tasarruf Editöründe TC Kimlik No kolonu eklenmiş ve arama özelliği sağlanmıştır.


Expand
title7.0.0.869(GP6)/09.02.2015

NETCAD 7.0.0.220 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Beyanname alınırken oluşan alan farklarının dağıtım yönteminin seçilebilmesi sağlandı.
 • Beyannamelerde 'geçici irtifak' bilgisinin de yer alabilmesi sağlandı.
 • Proje Parametrelerinde geliştirmeler yapıldı.
Expand
title7.0.0.814 (GP5)/04.09.2014

Netcad 6.0.0.3405 (GP17) ile tam uyumludur.

 • Rusça arayüzler düzenlenmiştir.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
Expand
title7.0.0.811 (GP4)/12.08.2014

Netcad 6.0.0.3280 (GP16) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
Expand
title7.0.0.787 (GP3)/09.05.2014

Netcad 6.0.0.2924 (GP15) ile tam uyumludur.

 • Parsel editörüne, her bir parselde yer alan bina sayısı otomatik olarak işlenmektedir.
 • Toplu Beyannamelerin kurum dosya numarasına göre de alınabilmesi sağlandı.
 • Parselin tamamı kamulaştırılıyor ise ABC hesapla işlemi ile tapu alanlarının hesap alanlarına eşit olarak işlenebilmesi sağlanmıştır.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
Expand
title7.0.0.723 (GP2)/11.02.2014
 • Kamulaştırma raporları EPDK standartlarında otomatik olarak alınabilmektedir.
 • NETPRO güzergah planı ile oluşturulan değerlerin NETKAMU tarafindan dogrudan kullanilabilmesi sağlandı.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
Expand
title7.0.0 (GP1)/15.11.2013
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
Expand
title7.0.0.623/02.10.2013
 • Kamulaştırma proje sahası içerisinde kalan, daha önceden kamu yararı kararı alınmış olan alanlar ve diğer tüm ek kamulaştırma alanları, tarihleri ile birlikte projeye tanımlanır, bu sayede proje sonuçlarına, çıktı ve raporlara eski ve ek kamulaştırma alanlarına ilişkin tüm değerlerin yansıması sağlandı.
 • Kamulaştırması yapılacak olan alanın güzergahı, uygulama projesi önceden yapılan yol, kanal, ENH vb. projelerden alınarak direkt olarak kamulaştırma projesinin güzergahı olarak tanımlanabilir. Örneğin, projesi tamamlanmış bir yolun güzergâhı, kamulaştırma proje güzergahı olarak tanımlandığında; somelerdeki yarıçap ve geçiş eğrilerinin giriş ve çıkış değerleri kamulaştırma proje güzergahı olarak otomatik tanımlanacak, tüm güzergah detay bilgileri de plan üzerinde yer alması sağlandı.
 • TKGM tapu sözel verilerinin (mdb,xml,xls) kamulaştırma proje sınırı içerisinde yer alan parsellere direkt olarak aktarımı sağlandı.
 • Yenilenen ve birçok işlemin otomatize olduğu kullanımı kolay menü tasarımları yapıldı.
 • Yeni ‘Proje Parametreleri’ ile, projenin en başında tek seferde girilen değişkenlerin (kamulaştırma cinsi, proje lokasyonu, yüklenici,kontrol ve kurum bilgileri..vb.), proje sürecinde gerekli olan her aşamaya dinamik olarak yansıması, tüm rapor ve çıktılarında otomatik olarak yer alması sağlandı.
 • Kamulaştırma proje sahası içerisinde yer alan parsellere, ‘kamulaştırması tamamlanan parsel’, ‘kamulaştırması devam eden parsel’ bilgisi toplu olarak veya parsel bazında girilmesi sağlandı. Bu sayede kamulaştırma proje sahası içerisinde kalan parsellerin izlenebilmesi ve yönetilebilmesi parsel bazında sağlanmış oldu.
 • Kurum bazında hazırlanmış ‘standart tabaka yapısı’ sayesinde tüm projeler aynı dili konuşması sağlandı.
 • Grafik sözel veri aktarımlarının proje sürecinin her aşamasında otomatik olarak yapılması sağlandı.
 • Beyanname çıktıları, kullanıcı müdahalesi gerektirmeksizin otomatik olarak her kuruma özel hazırlanan beyanname şablonları kullanılarak alınması sağlandı.
 • Direk mesafelerinin ENH kamulaştırma projelerinde tüm proje güzergahı için her an dinamik olarak yönetilebilmesini ve hataların kontrollü olarak izlenebilmesini ve düzeltilebilmesini sağlandı. Kullanıcı, some noktaları arasında kalan direkler arası mesafelerde var olan hataları direk editörü üzerinden anında görür ve istediği düzeltmeler, kolaylıkla yapılabilmesi sağlandı.
 • Direk lokasyonlarının ekran üzerinden veya koordinat bilgisi girerek değiştirilebilmesi, değişikliklerin dinamik olarak projeye yansıması sağlandı.
 • Direk bilgilerinin excel dosyalarından projeye direk editörüne aktarılması sağlandı.
 • Kamulaştırma projeleri için gerekli olan tüm raporların excel tabanlı ve kurum standartlarında otomatik olarak hazırlanabilmesi için kurumlara ait raporlar kurulumlara eklendi.
 • İşlemlerin nasıl yapılacağına yönelik yardım metinleri ve video helpler eklendi.
Expand
title6.0.8.419/10.04.2013
 • Netcad 6.0.0.1751 (GP5) versiyonu özellikleri ile tam uyumludur
 • Rulo Direk koordinatları Yaz işleminde Direkler Arası Mesafelerin yazılması sağlanmıştır.
 • Parsel editöründeki mevki isimleri ve cins isimlerinin karakter sayıs artırılmıştır
 • Parsel Bilgilerine İrtifak Süresi kolonu eklenmiştir.
 • İşletme dışı parseller PAR_MARK tabakasında işaretlenmektedir. ISLETME_DISI tabakası olarak adı değiştirilmiştir.
 • Parsel Bilgileri -> Ada / Parsel Dosyası, Malik Bilgileri -> Malik Dosyası pencerelerindeki girilen dosya yolunun forma sığması sağlanmıştır.
 • Direk ditöründe salım değeri penceresinde (AB) direk bazlı seçeneği daima aktif gelmeli süzgece göre salım ve emniyet değerleri girilebilmektedir.
 • Emniyet mesafesi direk bazlı uygulanmamaktadır. Direk bazlı süzgeç emniyet değerinin değiştirilmesi sağlanmıştır.
 • Direk raporunda salınım formülünde A ve B katsayıları noktadan sonra 8 haneye çıkarılmıştır.
 • Toplu Ölçek Gir işleminde ölçek parametreleri değiştirildiğinde,işleme tekrar girildiğinde otomatik olarak gelen parametreler görülmekteydi.En son girilen parametrenin pencerede hatırlanması sağlandı.
 • Eski kamu alanları grafikten okunabilmektedir.
 • Rapor editöründe kullanılan değişkenlerin Excel raporlamasında kullanılması sağlanmıştır.
 • Grafik pafta sınırlarının çoklu doğru ile çizilip pafta adlarının parsel bilgilerine işlenebilmesi sağlanmıştır.
 • Raporlarda kullanılan Parsel kilometre değerleri, ilgili ana parselin merkezine göre çıkarılmaması sağlanmıştır
 • Beyanname alındıktan sonra özellikle köşe ve cephe yazıları editlenmek zorunda kalınıyor.Editleme işleminin daha az yapılır olması sağlandı.
 • Mülkiyet dağıtım tablosu almak için, kamulaştırma yapılan parsel için malik kaydı girildiğinde rapora işlemesi için editörü kapatıp açmak gerekiyordu, editör kapatılmadan güncelleme sağlandı.
 • Parselin kurum dosya numarası yoksa Yardımcı İşlemler/Kurum Dosya No Yaz işlemi boş daire koymaması sağlandı.
 • AB katsayısı verilirken direk süzgeci yerine başlangıç ve bitiş direk no olarak ayrılması sağlandı.
 • Emniyet değeri ve salım değeri ayrı pencerelere alındı.
 • Beyanname alımında beyanname klişesinde aktif fontun default olarak arial gelmesi sağlandı.
 • Güzergah planı çiz işleminde Kurp örnekleme aralığı kaldırıldı.
 • AB değeri verilirken başlangıç ve bitiş direk no verilmektedir. Direk dosyaları someler ve direklerden oluşabilir. Some aralarındaki direklerede aynı değer verilmesi sağlandı.
 • Güzergah planı editöründe kullanılan “Eksen someden geçsin” ifadesi “Kurp teğetleri” olarak düzeltildi
 • ENH plan çiz işleminde direk yerleşimleri kullanıcı tanımlı hale getirildi.
 • Baba adı kolonunun 15 karakterden 30 karaktere çıkarıldı.
Expand
title6.0.6.389/06.02.2013
 • Netcad 6.0.0.1723 versiyonu özellikleri ile tam uyumludur.
 • Toplu beyanname alımında üt sınır kaldırıldı.
 • Güncel helpler eklendi.
Expand
title6.0.5.376/12.11.2012 ...


Expand
title5.5.1.163/13.04.2011


Expand
title5.0.0.152/24.01.2011
 • Beyannamede yazılacak alanlarda Tapu alanı ve Hesap alanı seçeneği bulunmaktadır.
 • Beyannamelerde parsellere cephe bilgileri yazdırılabilir.
 • Beyannamelerin hazırlanacağı klasörler kullanıcı tanımlıdır.
 • Cins ve mevki kolonlarının karakter ismi artırıldı.
 • İrtifak alanlarının toplam değerini otomatik olarak aktarmaktadır.
 • Mevcut hazırlanmış bir direk şablon dosyasından seçilen direk ile ilgili bilgileri (Konsol boyu, Kamulaştırma alanı vs) getirebilir. Şablon dosyasına istenilen direk tipi eklenenip silinebilir.
 • Pafta ismi kolonunda karakter sayısı artırıldı. Böylece parselin girdiği pafta isimleri yazılabilmektedir.
 • Parsel noktalarına yazı üretebilir.
Expand
title5.0.0.108/05.08.2010
 • Genel Parametre degerleri kullanici tanimli raporlarda kullanilabiliyor. Böylece ayarlara girilen il,ilçe,Kurum,Isi yapan bilgileri,Kontrol Müh.,Onay Tarihleri
 • Otomatik ABC islemlerinde, A, B, C numaralandirmalari güzergah boyunca daha akillica yapiliyor.
 • Editör yenilendi.
 • Kolon bazinda süzgeç yapisi eklendi. Her kolon üzerinden siralama yapilabilir.
 • Kolonlar istenildigi sekilde kapatilip açilabilir.
 • Kayit girislerinde bir önceki bilgiler kopyala/yapistir ile yeni kayitlara tasinabiliyor. Böylece kayit girisleri hizlandi.
 • Obje izleme ile parseller grafik ekrandan izlenebilir.
 • Parsel bilgilerine cins, fiili durum ve eski kamu degerleri eklendi.
 • Malik bilgileri girilirken, ayni zaman da parsele ait tapu alan ve cins bilgileri de aktarilabiliyor.
 • Netmap verileri (IK Dosyalari ) okunabilmektedir. Bu sekilde Takbis XML formatindaki verilerde aktarilabilmektedir.
 • Grafik irtifak alanlari, otomatik olarak sözel parsel irtifak bilgilerine aktarilabiliyor.
 • Toplu olarak cins, fiili durum ve mevki bilgileri girilebiliyor.
 • Isletme disi alanlar tespit edilebiliyor ve bu alanlar diger alanlar ile birlestirilebiliyor. Seçenekli olarak Belirli bir alandan küçük, Kalan alanlar Kamu alanina veya belirli bir alandan küçük Kamu alanlari Kalan alanlarina dahil edilebiliyorlar.
 • Editörlere için kullanici tanimli Excel raporlama özelligi eklendi.
 • Mülkiyet dagitim bilgileri, kamu tüzel kisiler için de toplam kamulastirma alan, parsel sayilari bilgilerini içeriyor.
 • Toplu beyanname destegi ile Istenilen ölçeklerde beyannameler tek seferde hazirlanabiliyor ve yazdirilabiliyor.
 • Beyanname sablonu güncellendi
 • Beyanname hazirlama islemine, Kalan Alanlarin Dengeleme seçenegi eklendi.
 • Direk tipleri lookup bilgileri olusturuldu, güncellendi. Direk tipleri ve bilgileri, hazir bir listeden seçilebiliyor. Liste kullanici tanimli ve listeye istenilen sekilde ekleme/güncelleme/silme yapilabiliyor.
 • Enerji nakil hatti kamulastirmasinda, kamu direk alanlari isimlendirme isleminde iyilestirme.
 • Salinim parametreleri direk bazli, direk süzgeci belli direklere toplu olarak veya tüm proje için verilebiliyor.
 • Güzergah plani çizimlerinde Eski güzergah bilgileri silinebiliyor.
 • Some editörü yenilendi. Spiral giris, çikis bilgileri de düzenlenebiliyor.
 • Güzergah plani çizimleri, spiralleri de destekliyor.
 • Güzergah plan çizimlerinde tabaka isimlendirmeleri kanal yerine daha genel olarak güzergah olarak isimlendirildi.
 • Kesisimleri olustururken, güzergah artis yönüne göre sol tarafta üretilen sinir taslari noktalarina tek numara, sag tarafta üretilen sinir taslari noktalarina çift sayi olacak sekilde noktalar üretiyor.
 • Sinir taslari için tabaka ve isimlendirmeleri kullanici tanimli oldu.
Expand
title4.0.0.14/ 06.01.2010


Expand
title3.0.1.196/ 21.05.2009
 • Netcad 5.1 GIS özellikleri ile tam uyumlu,
 • Kamulastirma sinirina göre kamulastirilacak parsellerden kalan kisimlarin alanlarinin, üretim bakimindan ekonomik degeri yok ise bu kalan kisimlarinda kamulastirmasi yapilacak sekilde program tarafindan otomatik olarak kamulastirma siniri degistirilmektedir. Kalan kisimlardaki parsellerin alanlari kullanici tanimli olarak girilmektedir.
 • Parsel Bilgilerinde Raporlar/Mülkiyet dagitim tablosunda Kamu tüzel kisiliklerine ait kamulastirilacak alan toplamlari ve sayilari da gösterilebiliyor. Örnegin sadece T.C.D.D nin kamulastirmaya giren mülkiyetlerinin sayilari ve toplamlari görülebilir.
 • Otomatik ABC islemi yapilirken, güzergahin gidis yönüne göre solda kalan A, sagda kalan C ve kamulastirilan alan B olarak adlandiriliyor. Güzergahin gidis yönüne göre örnegin solda kalan alan yoksa, bu durumda ifraz parsellerinin yeni ismi de A ve B olarak üretiliyor.
 • Otomatik ABC islemi yapilirken ; Ayni parsel içinde 1'den fazla A,B,C varsa A1,A2 , B1,B2, C1;C2 gibi adlandiriliyor.
 • Kurum dosya no alfanümerik girilebiliyor.
 • Malik sayisinin çok oldugu durumlarda ,Beyannamelerde ilgili parselin tek maligi yaziliyor ve sonuna müsterekleri ibaresi konuluyor.
 • Eski kamulastirma islemi sonuçlanmamis parsellerde tekrar kamulastirma olmasi durumunda Eski kamulastirma alani ayrica girilebililiyor.(Parsel Bilgilerine eklendi.Fare sag tusa basilmasi ile çikan popup menü ile seçiliyor)
 • Parsel bilgileri ve malik Bilgileri dosyalarinda kopyalama yapilabiliyor.Parsel Bilgilerinde bir parselin malikleri baska parselde de aynen alinabiliyor.Parsel ve malik bilgilerine Kayit tasi fonksiyonu eklendi.
 • Parsellerin tapu alani ve cinsi Malik kayitlari olusturulurken de girilebiliyor.
 • Güzergah plani spiralleri de içeriyor.
 • Kilometre yazilari güzergahin gidis yönüne göre solda sagda, kurp içinde, kurp disinda seklinde kullanici tanimli olarak verilebiliyor.
 • Sinir taslari kurp üzerine de atilabiliyor.
 • Beyanname kadastro formatina göre de aliniyor. Netcad/modul/kamu/semce dizinindeki Tescil_beyannamesi.ncz seçilerek alinmali.
 • Tescil Beyannamesinde kurum dosya no da çikiyor.
 • Isletme disi parseller belirli bir alan kriterine göre belirlenip kamulastirma alanina dahil edilebilmesi isteniyor.Parsel Bilgilerinde Yardimci islemler/isletme disi parseller islemi ile yapiliyor.
 • Map/Parsel Editöründe yapilan dengeleme islemine düzeltilecek alanlar fonksiyonu eklendi.Böylece kamu alanlari(B) alanlari dengelemeye sokulmayacaksa buraya düzeltme verilmesi engelleniyor