Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section
Column
width100%
Expand
title9.2.4 / Netcad GIS 8.5.1 ile uyumlu

Netcad GIS 8.5.1 ile uyumludur.

Expand
title9.2.3 / 07.05.2021 - Netcad GIS 8.5.0 ile uyumlu

Netcad GIS 8.5.0 ile uyumludur.

 • Kullanıcı arayüzünde geliştirmeler yapıldı.
 • Endeks hesabında oluşabilecek hataların önüne geçildi.
 • Grafik etiketleme seçeneğinde oluşabilecek hataların önüne geçildi.
 • Dağıtım, kadastro ve blok bilgileri ekranlarında oluşabilecek hatalar giderildi.
 • Sahadan gelen hatalar çözüldü.
Expand
title9.2.0 / 08.01.2020

Netcad 7.7 ve Netcad 8 ile uyumludur.

 • Nettep verileri, özel dosya veri sisteminden, yeni gereksinimlerdeki alanlar ve yapılar eklenerek SQLite veri tabanına taşınmıştır.
 • Tapu verilerinin okunmasında otuz kat performans artışı sağlandı.
 • Tapu verilerinin güncellenmesi için güncelleştirme editörü eklendi.
 • Verilen süzgece uygun parsellerin güncellenmesi, güncellenen parsellerin raporlanması sağlandı.
 • Tapu verilerinin grafik ekranla karşılaştırılması, projede var olan parsellerin aktarımı sağlandı.
 • Tapu verilerinden varislerin okunması ve güncellenmesi sağlandı.
 • Endeks işlemlerinde beş kat performans artışı sağlandı.
 • Kesişen endeks alanlarının kontrolü eklendi, alanların otomatik olarak düzeltilmesi sağlandı.
 • DSİ "Derecelendirme Talimatina" uygun endeks haritasının oluşturulması sağlandı.
 • Kadastro parsellerinin alt endeks gruplarının hesaplanması, alt endeks haritasının oluşturulması sağlandı.
 • "Derecelendirme Haritası" raporu eklendi.
 • "AT raporları'nın ( Arazi Toplulaştırma Raporları) DSİ standartlarında hazırlanması sağlandı.
 • "AT raporlarında ( Arazi Toplulaştırma Raporlarında)" otuz kat performans artışı sağlandı.
 • Muvafakat raporu eklendi.
 • Maliklerin tercihlerine dağıtılıp dağıtılmadığını raporlayan "Blok Tercih Raporu" eklendi.
 • Parsellerin en/boy oranını karşılaştıran "Tarıma Uygunluk Raporu" eklendi.
 • Proje bilgilerinin ( eski/ yeni parsel no, alan; işletme no, malik adı...) etiketlerinin üretilmesi sağlandı.
 • Sabit tesislerin girilebileceği editör eklendi.
 • Sabit tesis zaiyat ödeme tutarlarının girilebileceği, raporlanabileceği editör eklendi.
 • Sabit tesisi olan maliklerin birinci tercihlerinin otomatik doldurulması sağlandı.
 • Proje DOP oranda değişiklik olması durumunda  eski ve yeni DOP oranını gösteren uyarı penceresi eklendi.
 • Kontrol işlemlerinin yapılabileceği proje kontrolü editörü eklendi.
 • Parsellerin Grafik/Tapu Karşılaştırması, eksik parsel kontrolü eklendi, eksik fazla parsellerin silinmesi/eklenmesi sağlandı.
 • Uygun görülen yüzde değerine göre ve tecviz formülüne göre Tecviz Kontrolü eklendi.
 •  Varislerin hisse değerlerinin kontrol edilmesi sağlandı.
 • Düzenlemeye giren alanların grafik ekrandan kontrol edilmesi sağlandı.
 • Eski ve yeni parsellerin alanlarını karşılaştıran "Alan m2 Kontrolü" eklendi.
 • Proje Özet bilgilerinin yer aldığı "Proje Özet Kontrol"ü eklendi.  
 • DAĞITIM editörü yenilendi. Kadastro, blok, blok parsel bilgilerinin aynı ekranda kontrol edildiği, dağıtım ve blok parsellerinin işlemlerinin yapılabileceği dağıtım editörü oluşturuldu.
 • Dağıtım editörü'nde altı kat performans artışı sağlandı.
 • Dağıtım editörünün, Kadastro ve blokların kalan değerlerine göre renklendirilmesi sağlandı.
 • Yerinde kalacak parsellerin otomatik dağıtılması, parsellerin tercihlerine göre otomatik dağıtılması sağlandı.
 • Dağıtım ekranında kadastro parsellerinin varislerinin gösterilmesi sağlandı.
 • Dağıtıma göre anlık olarak blok parsellerinin oluşturulması sağlandı.
 • Blok parsellerinin Pafta, Mevki,Cinsi bilgilerinin girilebilmesi sağlandı.
 • Dağıtım editöründe seçilen maliklerin farklı renklerle ekranda gösterilmesi sağlandı.
 • Dağıtım editörüne maliklerin ve varislerin aranabildiği arama editörü eklendi.
 • Güncel tapu şablonuna uygun tescil verisinin hazırlanması sağlandı.
 • Mülakat editöründe sekiz kat performans artışı sağlandı.
 • Mülakat editöründe seçilen maliklerin parsellerinin farklı renklerle ekranda gösterilmesi sağlandı.
 • Kadastro editöründe kadastro parsellerinin Hesap Alanlarının gösterilmesi sağlandı.
Expand
title9.0.0 / 12.04.2019

Netcad 7.7 ve Netcad 8 ile uyumludur.

 • Dağıtım editöründe iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Tapu sözel veri aktarımı işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Arazi toplulaştırma raporlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Arazi toplulaştırma raporlarının alınmasında 100 kat performans artışı sağlanmıştır.
 • Raporların güncel mevzuatlara uygun üretilebilmesi sağlanmıştır.
 • DSİ proje kontrollerinde ihtiyaç duyulan kontrol yetenekleri eklendi.
Expand
title8.5.9 / 30.09.2018

Netcad 7.7.0.1153 ile uyumludur.

 • Dağıtım editöründe iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Tapu sözel veri aktarımı işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Arazi toplulaştırma raporlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
Expand
title8.5.8 GP10 / 19.07.2017

Netcad7 GP10 ve Netcad 7.6 GP5 ile uyumludur.

 • Dağıtım editöründe sayısal değerlerin formatlı olarak gösterilmesi sağlanmıştır.
 • Kadastro bul değiştir işleminde iyileştirme yapılmıştır.


Expand
title8.5.8.2296(GP9)/20.12.2016

Netcad7 GP9 ve Netcad 7.6 GP3 ile uyumludur.

 • Serbest ifraz yönteminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Tapu sözel verileri aktar işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • AT8 raporunda çeşitli iyileştirmeler yapılmalıdır.
Expand
title8.5.8.2279(GP8)/18.03.2016

Netcad7 GP7 ve Netcad 7.6 GP1 ile uyumludur.

 • Klasik İfraz seçeneklerinde iyileştirmeler yapıldı.
 • Blok içi parsel raporunda düzenlemeler yapıldı.
 • Blok editöründe iyileştirmeler yapıldı.
Expand
title8.5.8.2233(GP7)/09.02.2016

Netcad7 GP6 ve Netcad 7.6 ile uyumlu çalışmaktadır.

Expand
title8.5.8.2199(GP6)/04.05.2015

NETCAD 7.0.0.377 (GP2) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Endeks Haritası iş akışında iyileştirmeler yapılmıştır.
 • AT raporlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
Expand
title8.5.8.2184(GP5) /09.02.2015

NETCAD 7.0.0.220 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Bulunduğu bloğa göre dağıtım yapılırken 'tek parseli olan maliklere göre dağıtım seçeneği eklendi.
 • Dağıtım editöründe 'Maliğin Blok Parselleri' sorgusu yapılabilmesi sağlandı.


Expand
title8.5.8.2113 (GP4) /04.09.2014

Netcad 6.0.0.3405 (GP17) ile tam uyumludur.

 • Klasik Editör menülerinin kullanılması sağlanmıştır.
 • Rusça arayüzler düzenlenmiştir.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
Expand
title8.5.8.2108 (GP3) /12.08.2014

Netcad 6.0.0.3280 (GP16) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
Expand
title8.5.8.1997 (GP2) /09.05.2014

Netcad 6.0.0.2924 (GP15) ile tam uyumludur.

 • Rapor alma işlemleri kolaylaştırıldı.
 • Bulunduğu bloğa göre dağıtım penceresinde 'Tek parseli olan malikleri dağıt' seçeneği eklendi.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
Expand
title8.5.8.1902 (GP1) /11.02.2014
 • Endeks Haritasının otomatik olarak hazırlanabilmesi sağlandı.
 • Endeks Haritası hazırlama öncesinde Geometri Kontrol işlemi ile geometrilerin otomatik olarak kontrol edilmesi sağlandı.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
Expand
title8.5.8 /15.11.2013
 • Sosyal Etüd Raporları, TRGM teknik şartnamesine bire bir uyumlu yapıda tam otomatik olarak alınabilmektedir
 • NETMAP alan ayarı işlemi eğer NETTOP var ise Değer Sayısını da raporlamaktadır.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
Expand
title8.5.7/24.10.2013
 • Netcad 6.0.0.2208 (GP11) tam uyumludur)
 • Tüm excel raporlarını karşılaştırın Rapor kontrol işlemi eklendi.
 • Dağıtım yükle işleminde uyuşmayan kayıtlar listelenmesi sağlandı.
 • Tüm raporlar kurumlar bazında düzenlendi ve geliştirildi.
 • Editörler kullanıcının rahat kullanımı amaçlanarak düzenlendi.
 • Raporlarda kullanılmak üzere yeni değişkenler tanımlandı.
 • Blok parselleri grafik ekranla etkileşimli olarak çalışması sağlandı.
 • Kadastro parselleri için mülakat açıklamaları ekrana yazılması sağlandı.
 • Blok parsellerinin yeni maliklerleri parseller içerisine yazılması sağlandı.
 • Kadastro parselleri ekranda olmadan sözel kayıtlar ile rapor alınması sağlandı.
 • Tapu sözel veriler menüye alındı. Bu sayede editörlere girmeden veri aktarımı yapılması sağlandı.
 • Çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
Expand
title8.5.6/23.01.2013
 • Netcad 6.0.0.1429 ile tam uyumludur. (Netcad 6 ile yayınlanan ile sürümdür)
 • "Varisleri diğer isimdeki işletmelerede kopyala" işleminde işletme numaraları
 • AT3 raporunda parsel alt endeks alanları A,B,C şeklinde adlandırılmaktadır.
 • Blok / Parsel Alan Değer Sayısı Kontrolü işleminde hatalı alanlarda Fark kolonu olarak düzeltilmiştir.
 • Düzenlenen AT8 rapor şablonunun kuruluma eklenmiştir
 • Eski komutlar temizlenmiştir.
 • İşletme no ver işlemi sağ işlemlerinde direk bulunmaktadır
 • Kullanıcı tanımlı raporlar kendi içinde belli sıralarda alınabilmektedir
 • Mülakat raporlarının Pay kolonun en altında toplam yazmaktadır.
 • Ribbon yapısı Netcad 6 ya uyumlu hale getirilmiştir
 • Toplu grup no girme ekranında 'Değer' kutusunda default olarak gelen yazım '0' olarak değiştirilmiştir.
 • Yeni dağıtım editörü açıkken 'Grafik Sorgular ve Endeks Değeri Sorgulama' işlemleri yapılabilmektedir
 • Yeni dağıtım editörü şeffaflığı Netcad 6 genel ayarlara alınmıştır
Expand
title8.5.1/16.07.2012
 • Aliynmanda parsel bulunamayan kırıkların otomatik silinmesi.
 • Blok içi tahsisde parsel no otomatik olarak verilmesi.
 • Düzenlemeye girmeyen alanların tapu alanlarına göre aktarılması gerekmektedir.
 • Tapu Kadastro tapu verilerinin Nettop Kadastro kayıtları ile karşılaştırılması özelliği eklenmeli
 • Mülakat editöründen excelden okuma eklenebilir.
 • Bulunduğu bloğa dağıt işleminde m2 değeri verilerek yapılabilmeli.
 • Sabit tesislerin girişinde bağ ,bahçe,kuyu gibi seçeneklerinin eklenmesi.
 • Yeni eklenen maliklerde işletme no değişmeden eklenmeli.
 • Kadastro malik isimleri ile birlikte hisselerde ekrana yazılabilir
 • AT7 raporunda hisse sadeleştirme işlemi eklenmeli.
 • AT3 raporu parsel alt bölümüne ve endeks değerine göre detaylandırılıp alınabilir.
 • Mülakat raporlarında pay toplamlarının yazılması
 • Blok Parsel Malikleri Yazdır işleminde Hisseleri yazdır seçeneği bulunmalıdır.
 • PrJ_SINIRI tabakası projede yok ise ekranda gördüğü tüm alanları PRJ_SINIRI tablosu ile ilişkilendirmektedir.
 • Blok parsel maliklerini yazdır işleminde hisseler, değer sayısı üzerinden yazmaktadır, alan üzerinden yazılmalıdır
 • AT8-1 raporunda eski durum ve proje parametrelerindeki alt toplamlar kaldırılmalıdır.
 • Kadasto ve Blok parsel malik isimleri ekran yazdır işleminde, baba adları yazdır seçeneği olmalıdır
 • Blok parsel Malikleri yazdır işleminde Hisse değeri Dağıtımdan gelen alan/Parsel alanı olmalıdır
 • Otomatik ifraz işleminde Parselleri grupla işleminin kaldırılması
 • Blok tahsislerini dengeleme işlemi blok bölümünde bulunan popup menüsüne alınmalı
 • Kadastro sekmesinde bulunan malikleri yaz işleminde işletme numaralarını eklenebilir. İşletme no yaz kaldırılabilir
 • Blok sekmesinde bulunan malikleri yaz işleminde işletme numaralarını eklenebilir.
 • İşletme numaralarının kilitlenmesi özelliğinin değiştirilebilir olması gerekmektedir.
 • Cins bilgileri yeni parsellerde bulunmamaktadır. Tapu oluşturma esnasında cins bilgileri boş gelmektedir.
 • Tescil verisi yazılırken yeni parseller için mevkii bilgileri ekrandan alınmalı
 • fen klasörü çıktılarına TKGM logosu eklenmeli. bundan dolayı fen Klasörü excel ortamında hazırlanmalı
 • Çaplı yer teslim tutanağında pay/payda değeri sadeleştirilmeli
 • Dağıtım ve ifraz sonrasında maliğin yeni parselleri grafik ekranda gösterilebilmeli.
 • Dağıtım yükle işleminde öncelikle dağıtımı iptal et/ekle işlemi eklenebilir.
 • Dağıtım yükle geliştirilmelidir.
 • Düzenlemeye giren alanların endeks değerleri hesaplanmalı.
 • Düzenlemeye giren girmeyen alanların hesaplanması
 • Kadastro parsellerinde varis girişinde tüm işletmelere ekle işlemi seçildiğinde aynı işletmelere tüm varisler eklenmektedir. paylaşım yapılmış yerlerde tüm işletmelerinde varisleri düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Eski Grafik sorgularda bulunan malik nereye gitti blok nerden geldi gibi sorgularda ekrana çizim yapmakta idi. Çizimlerin yapılması tekrar isteniyor.
 • Otomatik parsel no ver işleminde grup numarası verilmiş işletmeler blok tahsislerinde birleşmemeli
 • Kadastro kayıtlarında Grafikten pafta no oku işleminde pindex olmadığı zaman kullanıcı uyarılmalı.
 • Otomatik Parsel no ver işleminde komşuluk ilişkisini dikkate almamaktadır.
 • İfraz işleminde parsel bölünüyor ise parsel pasif parsele alınmalı. Blok ise pasife almamalı.
 • otomatik parsel sıralama işleminde blok_eksen tabakası veya hattı bulamaz ise uyarı mesajı vermelidir.
 • Kadastro kayıtlarında malik ismi kimlik kayıtlarından seçilmiş ise İşletme no 0 olmalıdır.
 • Blok parselleri sıralansın işleminde ihtiyaç duyulan BLOK_EKSEN tabakası proje şablonunda bulunmalıdır.
 • İşletme böl işlemi ile açılan pencerede blok parsellerinde bulunan son parsel numarasından bir sonraki parsel numarası otomatik gelmelidir.
 • Blok parseller hesaplanacak penceresindeki sıralamanın değiştirilmesi gerekmektedir.
 • Kadastro parselinin tüm alanı düzenlemeye girmemesi durumu için AT8 raporunun Proje Değerleri kolonlarındaki formüllerin düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Düzenlemeye girmeyen alanlar önce dış alan sonra iç alan seçildiğinde ilk seçilen alanlar grafik çizimden silinmektedir.
 • Raporlar altında bulunan raporlar Mülakat Raporları olarak değiştirilmeli.
 • Yeni eklenen tüm işlemlerin help dokümanında güncellenmesi
Expand
title8.5.0/03.04.2012
 • Netcad 5.2.0.1035 R9.2 ile tam uyumludur.
 • AT-3 / Parsel alt birim değer sayısı hesap raporu,
 • Blok endeks değerleri güncelleme raporu alınabilmesi,
 • Blok içi tahsislerde dengeleme,
 • Bulunduğu bloğa göre dağıtım,
 • Çaplı Yer Teslim Tutanağı raporlanması
 • Dağıtım editöründe kadastro parsellerinin hisseli dağıtım,
 • Dağıtım hücre genişliğinin kullanıcı tanımlı girilmesi,
 • Düzenlemeye girmeyen alanların grafik ekrandan alınması
 • Eski ve yeni Tapu verilerinin karşılaştırılması
 • Grafik parsellerin editörlerden sorgulanabilmesi,
 • Kadastro malik isimlerinin grafik ekrana yazdırılması,
 • Nettop projeleri üzerinden Ayırma Çapı alınması.
 • Pafta numaralarının editöre otomatik yazımı,
 • Parsel alt birim değer sayısı hesap raporu
 • Sabit Tesislerin grafikten okunması,
 • TAKBİS veri yazımı
 • Yeni durum malik isimlerinin grafik ekrana yazdırılması
 • Yeni durumdaki işletmelerin bölünebilmesi,
 • Zaiyat hesap şablonu güncellenmiştir,
Expand
title8.0.6/28.03.2012
 • Netcad 5.2.0.1035 R9.2 ile tam uyumludur.
 • Sabit tesisleri işle işlemi eklenebilir.
 • Tapu Kadastro tapu verilerinin Nettop Kadastro kayıtları ile karşılaştırılması özelliği eklenmeli
 • Düzenlemeye giren / girmeyen alanların grafik ekrandan otomatik olarak hesaplanması ve kadastro kayıtlarına aktarılması.
 • bulunduğu bloka dağıt işleminin eklenmesi
 • Kadastro Malikleri ve Yeni Durumda Blok/Parsel maliklerinin isimlerinin grafik ekrana yazdırılabilmesi
 • Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yer Teslim Tutanağı alınabilmeldir.
 • Ayırma Çapı fonksiyonunun Nettop projeleri üzerinden alınabilmesi
 • Raporlarda değer sayısı alan uyuşmazlıklarını gidermek için blok iiçi tahsisde dengeleme işleminin eklenmesi.
 • Verilen bloklara bir kadastro parselindeki malikler istenen değer sayısı kadar hisse oranları korunarak dağıtılmalı
 • Düzenlemeye girmeyen alanların tapu alanlarına göre aktarılması gerekmektedir.
 • Düzenlemeye giren-girmeyen alanlar için ekranda alan oluşturulması. Oluşturulan alanın TALAN değeri doldurulmalı.
 • Dağıtım penceresinde blok kayıtlarında grid genişliğinin ayarlanması.
 • Grafik ekrandan seçilen kadastro parselinin bilgilerinin yeni dağıtımda görüntülenemek
 • Kadastro Köy No kullanıcı tanımlı değiştirildiğinde sabit kalmamakta değişmektedir.
 • Proje yöneticisi düzenle içerisinde birden fazla proje var ise; aktif toplulaştırma projesi değiştirildiği zaman bir önceki aktif projeyi toplulaştırma projesi olarak tanımalı.
 • eski versiyonlardan (AT7,AT8,AT9) proje çevrilirken projeksiyon tanımı yeni düzenlenen NCZ ye gelmelidir.
 • Blok parsellerde sağ tuş parsel no ver işleminde filtrelemede grup no ve işletme no eklenmesi
 • Kullanıcı Tanımlı AT8-1 Raporunda Ada/Parsel sırlaması hatalı gelmektedir.
 • Kullanıcı Tanımlı AT6-1 Raporlunda ADA Bilgisi Bulunması
 • Blokta tahsislerin Rapor (Excel) işlemilerinde Grup numarası kolonu bulunmalıdır.
 • Proje yöneticisinde toplu rol tanımlama
 • Grafik sorgular penceresinde eski editörler kullanılmaktadır. yeni editörler kullanılmalıdır.
 • Blok-->Blok parselleri-->rapor-->parsel malikleri gruplanacak raporunda işletme no boş gelmektedir.
 • Proje Seç işleminde sunucudan inen ntzip dosyaları da seçilmelidir.
 • Proje Seç ile NTZIP.zip dosyası açılabilmektedir. sistemden indirilen zip dosyaları köyadı.zip olarak değiştirilmiştir. zip dosyaları açılamamaktadır.
 • Yeni Dağıtım Blok parsellerinde malik adı kolonu bulunmalıdır.
 • İfrazı tamamlanmış parseli tekrar bölme işlemi
 • Kimlik kayıtlarında telefon ve GSM kısmına string olmamalı.
 • TC Kimlik no olan tapu verileri veri oku ile aktarımda TCkimlik no almamaktadır.
 • Kadastro kayıtları köyler bölümünde yeni köy ekleme işleminde köy no değeri son değer+1 olarak eklenebilir.
 • İşletme Böl işlemi ile bölünen işletmenin grup no bilgiside gelebilir.
 • İşletme Böl işlemi ile işletme bölünmek istendiğinde girilen değer sayısı mevcut değer sayısından büyük olmamalı.
 • Blok Endeks Değerlerini Güncelle işleminden sonra rapor alınabilmeli
 • Kullanıcı Tanımlı Rapor al işleminde bağlantılarında güncellenmesi gerekmektedir.
 • Klasik raporlarda sayfa sonuna yazılan modul versiyonunun kaldırılması
 • Blok parselasyonunda Değer sayısı hatalı verilerek ifraz yapılmış ise grafikden parsel değerleri güncelle işleminde kullanıcıya uyarı mesajı verilmeli.
 • Bulunduğu bloğa dağıt işleminde m2 değeri verilerek yapılabilmeli."
 • Blok parsellerinde baba adı kolonu eklenebilir."
 • Sabit tesislerin girişinde bağ ,bahçe,kuyu gibi seçeneklerinin eklenmesi."
 • Yeni eklenen maliklerde işletme no değişmeden eklenmeli."
 • Kadastro malik isimleri ile birlikte hisselerde ekrana yazılabilir"
 • Blok parsel endekslerini güncelle işlemi sonucunda gelen rapora BLOK-PARSEL alan hata raporu eklenmelidir.
 • Çaplı yer teslim tutanağı hazırlandı.
 • Sabit tesis işle işleminde parselde bulunan tüm işletmelere sabit tesis işlenmelidir.
 • Kadastro kayıtlarında 'Grafikten Pafta No Oku' işlemi eklenebilir.
 • Dağıtım penceresi ayarlar bölümünde ayarlar değiştirilebilmektedir. ayarlar bölümüne varsayılan ayarları kullan seçeneği eklenebilir.
 • Blok parseli endeks hesaplarında parsellerin grafik değer sayısı ve tahsisde bulunan değer sayısı yazılmalıdır. hangi parselde hata olduğunu kullanıcı görmelidir.
 • Dağıtım Penceresi sağ tuş işlemleri gruplanamalıdır
 • Düzenlemeye girmeyen alanların hesaplanmasında maliğin hissesi ile orantılı seçeneği eklenebilir.
 • Zaiyat Hesap şablonunun değişmesi (Tablo görünümü olmalı, il, ilçe, proje bilgileri, blok / parsel alan değer sayısı bilgileri bulunmalı)"
 • AT3 raporu parsel alt bölümüne ve endeks değerine göre detaylandırılıp alınabilir."
 • Kadastro parselinin düzenlemeye girmeyen alanı var ise değer sayısı hesabı düzenlemeye giren alana denk gelen endeks değerinden hesaplansın."
 • Mülakat raporlarında pay toplamlarının yazılması
Expand
title8.0.5.825/20.03.2012
 • Netcad 5.2.0.1035 R9.2 ile tam uyumludur.
 • İfraz işlemi uygulandıktan sonra blok silinmekteydi, düzeltildi.
 • Kimlik kayıtlarında herhangi bir bilgi değiştirilmek istendiğinde kayıt tekrarı hatası vermekteydi, düzeltildi.
 • İfraz sonrası parsel değer sayıları grafikte farklı gelmekteydi, düzeltildi.
 • spatiallyr.ini dosyasındaki yerlesim, YERLESIM_SINIRI oldu.
 • At7 raporunda blok parsel hisseleri yanlış hesaplanmaktaydı, düzeltildi.
 • Spp veri gönderme işleminde ZIP dosyası oluşturulurken ATK uzantılı dosya ZIP içerisine alındı.
 • At10 projeleri açılırken *.atk uzantılı kimlik kayıtları yok ise oluşturulacak şekilde düzenlendi.
 • Blok Tahsisleri korunsun seçildiği zaman yeni eklenen işletmeleri alamıyordu, düzeltildi.
 • Bok Tahsisleri Korunsun işlemindeki hata giderildi.
 • Proje Seç işleminde sunucudan inen ntzip dosyaları da seçilebilecek şekilde düzenlendi.
Expand
title8.0.5.808/11.01.2012
 • AT8 Raporunda paya düşen alan kolonunda güncellendi; tüm tablolara kadastro ada no eklendi.
 • NTZIP.ZIP içerisine AppData\Roaming\Netcad\SPP\NettopSppEslestirim içerisindeki nettopPr
Expand
title8.0.5.806/05.12.2011
 • ntzip oluşurken prj dosyasını dosyası içerisinde bulunmuyordu, düzeltildi.
 • Spp komutları için kilit kullanıcı adı son parametre olarak eklendi.
Expand
title8.0.5.786/19.10.2011
 • Mülakat editörüne 'mülakat birleştir' eklendi.
Expand
title8.0.5.710/10.08.2011

Netcad 5.2 ile tam uyumlu

 • Spp veri gönderme Nettop ile entegreli çalışmaktadır.
Expand
title8.0.5.704/01.06.2011
Netcad 5.2 ile tam uyumlu.
 • Nettop projesinde veri tabanı desteği eklenmiştir. Sayısallaştırma menüsünden yapılan tüm çizimler veri tabanına kaydedilmektedir.
 • Yeni dağıtım penceresine kimlik bilgileri eklendi.
 • Tapu verileri aktarıldığında kimlik bilgileri otomatik olarak dolu gelmektedir.
 • manuel kadastro kaydı girişleri için, kimlik kayıtlarına kimlik-kadastro karşılaştırılması eklendi. Eksik bilgilerin doldurulması sağlandı.
 • Kadastro kayıtlarında mülkiyet durumu kolonu eklendi. Default ayar "Özel mülkiyet" olarak tanımlandı
 • Toplu mülkiyet girişi eklendi.
 • İşletme no verilirken TC kimlik
 • Proje yöneticisi sayesinde projede versiyonlama yapılabilmektedir.
 • Grafikten endeks değeri sorgulama işleminde Tapu alan bilgisi yazılmaktadır.
 • Kadastro kayıtlarında varisleri aynı işletmelere uygulanması
 • Dağıtım sonunda tescile gitmeden önce blok isimlerini değiştirebilme
 • Endeks Hesabı Kadastro/Bloklar işlemi sonrası raporda ORTALAMA kolonu altında parsel/blok ortalam endeksi yazmaktadır.
 • Malik nereye gitti sorgusunda işaretlenen bloğa gidebilmektedir.
 • Kadastro parseli silindiğinde dağıtım parsele ait dağıtım iptal edilmektedir. Kullanıcı dağıtımın bozulacağı ile ilgili bilgi vermektedir.
 • Blok dağıtımları kullanıcı tanımlı silinebilmektedir.
 • Kadastro kayıtları elle girilir, kimlik sekmesinde eksik kimlik bilgilerini kadastro kayıtlarında al denildiğinde hata alınır.
Expand
title8.0.1.604/15.03.2011
Netcad 5.2 versiyonları ile tam uyumludur.
Expand
title7.0.7.594/25.01.2011

Netcad 5.2 GIS ile tam uyumludur.

 • Saklanmış dağıtımı kullanıcı uyarısı ile ekrana yüklenmektedir.
 • Aynı parselden aynı işletme var ise Raporlanmaktadır.
 • Grafikte olup kadastro sözel kayıdında olmayan yada sözel kayıtlarda olup grafikte olmayan parseller raporlanmaktadır.
 • Blok alanları ve parsel alanları kontrolü yapılmaktadır.
 • Blok parselleri endeks güncellemesi Yeni dağıtım Blok Kayıtları altına eklenmiştir.
 • Yeni dağıtım penceresinde İşletme dağıtımını iptal et seçeneği eklendi
 • Blok tahsisde ortak işletmelerde seçilen blokda bulunan işletmelerin tüm ortak bloklarını bulabilmektedir.
 • Yeni dağıtım penceresinde malik isminin altında mülakat açıklamalar görünmektedir.
 • Yeni Dağıtım ekraninda kadastro parselleri ve blokların izlemesi icin kullanılan stil güncellendi.
 • Yeni Dağıtım ekranında kısayol fonksiyon tuşlarının eklenmiştir.
 • Nettop helpleri güncellendi
Expand
title7.0.4.471/16.04.2010
 • At8 Formati At9 oldu. Dos projesi, At7 ve At8 den dönüsüm için Projeden Proje seç islemi ile yapilir.
 • Cad tabani üzerinde çalisirken sözel kayitlarin grafik ile iliskilidir.
 • Cad üzerinde bulunan grafik verileri standart bir sablon yapisi olusturur. Bu sayede cad verilerinin yapisi standart gelmektedir.
 • Sözel bilgilerde yapilan degisiklikler grafik ekrana tasinabilir.
 • Grafikten veriler kullanilarak sürükle birak ile grafik dagitim yapilabilir.
 • Isletme numaralari disinda isletmelere grup olusturabilir.
 • Grup numarasi bilgisine göre dagitim, mülakat gibi islemler topluca yapilabilir.
 • Kayit girislerinde kopyalama yöntemi ile hizli giris yapilabilir. Satir kopyala Alt+C satir yapistir Alt+V ; hücre kopyala ctrl+C hücre yapistir ctrl+V
 • Sözel kayit ekranlarinda siralama, gruplama, filtreleme, arama gibi kriterler kullanilabilir.
 • Sözel kayit ekranlarinin her durumundan Excel formatinda rapor alinabilir.
 • Mülakat formalarindan 3 tercih/tercih tipi ve komsuluk iliskileri girilir.
 • Mülakat formlarinda sabit tesis bilgisi varsa bunlarin girisi yapilabilir.
 • Farkli dosyalarda bulunan mülakat verilerinin tümü birlestirilir.
 • Grafik ve sözel editör ekranlari birarada kullanilarak sürükle birak yöntemi ile mülakat islemleri yapilabilir. Seçilen kayitlar ctrl ile sürüklenir.
 • Yapilan mülakat sonuçlarindaki blok durumlari dinamik olarak izlenebilir.
 • Istenilen bloklarda dagitim yapilabilir.
 • Dagitim istatistigi, toplulastirma orani, proje öncesi parsel sayilari, alani, hissesi ve proje sonrasi parsel sayilari, alani, hissesi gibi bilgilerden olusan özet rapor alinabilir.
 • isletmelere ait sorgular yapilir.
 • endeks degerlerine göre ifraz yapabilir.
 • yapilan sorgulamalar saklanir ve gerektiginde tekrar kullanilabilir.
 • AT raporlarinda filitreleme yapilir ve istenilen rapor tek basina alinabilir.
 • Istenilen kayitlara göre AT raporlari alinabilir.
 • Kadastro kayitlarinin, bloklarin ve dagitimin tek bir ekranda görüntülenir ve takip edilebilir.
 • Tapudan alinan *.dbf formatindaki verileri eksiksiz okuyabilir.
 • Tapudan alinan *.xml formatindaki verileri eksiksiz okuyabilir.
 • Excel formatinda düzenlenen kayitlar eksiksiz olarak okunabilir.
 • Mülakat sonuçlarina göre blok durumlari, tercihler istatistiki veriler alinir.
 • Raporlar kullanici tanimli olarak degistirilebilir.
 • Dagitim sonuçlarini saklayarak istenildigi zaman geri dönülebilir.
 • Eksiksiz olarak tapu yazdirabilir.
 • Bloklara ait Fen Klasörü hazirlanabilir.
 • Dagitim bölümünde çoklu seçilen kayitlar grafik ekranda da çoklu olarak seçili gösterilebilir.
 • Dagitim isleminde varislere ulasilabilir ve editlenebilir.
 • Otomatik ya da manuel olarak dagitim yapildiktan sonra, bloklarin parsellere otomatik ifraz islemleri yazilim tarafindan bölünebilir
 • Grafik ekrandaki kadastro parsellerinin içine isletme numaralari ve mülakat bilgileri yazdirilabilir.
Localtab Group

Netcad 5.1 GIS özellikleri ile tam uyumlu

 • At7 dosyalari artik At8 oldu. Yardimci islemler menüsünde At7 projesini Çevir islemi yapilmali.
 • Dop hesabi Yardimci islemler menüsü altindaki dop hesabi islemi ile de yapilabiliyor.
 • Kadastro kayitlari, Blok Kayitlari ve Dagitim dialoglarinda proje adi ve bulundugu dizin görülebiliyor.
 • Paydalarin 2400 e indirgenmesi islemi sadece yeni olusan parseller için geçerli.Ayrica pay toplamlari 2400 olmuyorsa mesela 2399 gibi ise bu durumda aradaki fark en büyük paya mahsup ediliyor.
 • Toplulastirma orani hesabi düzeltildi.
 • Endeks degeri güncelle islemi tek seferde yapiliyor. Bu islem Blok Islemleri altina alindi.
 • Mülakat girisleri daha kullanisli oldu. Mülakat formu açildiginda klavye tuslari ile isletmelerin mülakatlari üzerinde gezilebiliyor ve kayit girilebiliyor. Mülakat formundan çikmaya gerek yok.
 • Isletmelerin blok tercihleri ve açiklama bilgilerinin bir sonraki isletmelerde tekrar girilmemesi için kopyala-yapistir butonlari eklendi. Ilgili isletmenin mülakati üzerinde kopyala butonuna basilir.Mülakat formundan çikmadan diger isletmeye geçilir ve yapistir butonuna basilir.
 • Mülakat formuna Isletmelerin komsu olmak istedikleri isletmeler girilebiliyor. Bu durum dagitim sirasinda komsularla birlikte gitmesini sagliyor.
 • Toplu olarak mülakat girisi yapilabiliyor. Mülakat/mülakatlar islemi ile açilan editörden girisler yapilabilir.
 • Bir den çok bilgisayarlarda yapilan mülakatlar birlestirilebiliyor. Bunun için Kadastro Kayitlarina Mülakat Birlestir islemi eklendi. Isleme girilince diger dosya seçiliyor. Bu dosya içinde mülakat ve açiklamalar dosyaya ekleniyor.
 • Kadastro Kayitlarinda aktif olan satir tamamen mavi renkte oluyor.
 • Tapu formatindaki xml olunabiliyor. Bunun için map modulü de kullanilmali.
 • Kadastro Parseli göster isleminde Maligin hissesi oldugu tüm parseller gösteriliyor.
 • Siralama yöntemlerine soyadi-baba adi ve isetme-parsel no eklendi.
 • Mülakat raporlarinda çikmasi için Köy adlarinin girildigi dialog eklendi.
 • Proje parametrelerine Komsulari dagit/dagitma fonksiyonu eklendi.
 • Varisler, ayni isletmenin bütün hisselerine otomatik islenebiliyor.
 • Kadastro Kayitlari girilirken satir ve hücre kopyala fonksiyonlari düzeltildi. Satir kopyala Alt+C satir yapistir Alt+V ; hücre kopyala ctrl+C hücre yapistir ctrl+V
 • Blokta Tahsis islemi excele aktarilabiliyor.
 • Tapu Hazirlama isleminde yeni cilt ve sayfa no kullaniciya soruluyor ve her sayfa için ardisil olarak artiriliyor.
 • Tapu Hazirlama isleminde pafta no ekrandaki pindeksten getiriliyor.
 • Isletme parseli bloktan çikarildiktan sonra Blokta bulunan parsel nolar sirali olarak güncellenebiliyor. Parsel eklendigi zaman da parsel no sifir olarak görünüyor. Bu islem otomatik Blok böl islemi altindaki fonksiyonlar ile yapiliyor.
 • Dagitim editörünün kadastro kayitlari bölümene Seç check box eklendi. Toplu olarak isletmeler seçiliyor. Sürükle birak ile ilgili blok üzerine birakildiginda toplu olarak dagitim yapilabiliyor.
 • Buraya ayni zamanda sag tus islemi ile çikan menü içine Seçilen Kadastro Toplam Degeri Hesapla adinda bir islem eklendi. Buna girilince editörün altinda seçilen parsellerin toplam tahsislerini gösteriyor.
 • Dagitim editöründen Blok kayitlari ve blokta tahsis islemine ulasilabiliyor.
 • Bir parselin bir bloga 1'den fazla verilmesi durumunda uyari aliniyor.
 • Dagitim editörünün Kadastro kayitlari bölümünde Seç butonlari ile seçilen isletmelerin tahsis degerleri editörün altinda görünüyor.
 • Komsuluk durumuna göre dagitim yapilabiliyor. Bunun için kadastro kayitlarinda/proje parametrelerinde komsulari dagit aktif yapilmali.Ilgili isletme dagitilacagi zaman tüm komsulari da beraberinde ayni bloga gidiyor.
 • Komsulari ayrica dagit, komsularin dagitimini iptal et fonksiyonlari eklendi.
 • Komsular, tercihleri tamamen ayni olan isletmelerde dagitiliyor. Yani isletmenin komsu olmak istedigi isletmelerin de tercihlerinin tamamen ayni olmasi gerekiyor.
 • Dagitim editöründen mülakat formlarina geçis yapilabiliyor. Dagitim editörünün kadastro kayitlari bölümünde çikan listeden mülakatlar seçiliyor. Aktif olan isletmenin mülakat bilgileri listede seçili olarak geliyor:
 • Dagitim editörünün Blok kayitlari bölümüne ortak isletme sorgusu getirilip raporu aliniyor.
 • Otomatik Blok Böl isleminde hepsi * süzgeci varsayilandan kaldirildi. Otomatik Blok böl islemi sonucunda tahsisler bozuluyordu. Buraya fonksiyon eklendi. Bu fonksiyon seçildiginde tahsisler korunuyor.
 • Fen Klasörü hazirlanmasi sirasinda cinsi bilgisi verilebiliyor. Fen klasöründeki cins degerleri otomatik dolduruluyor.
 • Pafta no ekrandaki pindeksten otomatik olarak aliniyor.
 • Kütük sira baslangiç no kullanici tarafindan verilebiliyor.
 • Mdb çevrim programi modül içine alindi. Raporlar/Kullanici Tanimli Raporlar kismina girildikten sonra ilgili at8 dosyasi seçiliyor ve çevrim yapiliyor. Islem sonucunda ekranda ayri bir dosya olusuyor. Veri tabani kayitlari ve baglantilari açiliyor.
 • Excel formatinda alinan AT1...AT8 raporlari artik program içinden aliniyor. Çevrim islemi yapildiktan sonra Rapor Al islemi kullanilmali.
 • Klasik raporlarda kütük sayfa no ve cilt no alinabiliyor.
 • Mülakat formalarina parsel endeks degeri de eklendi.
 • Mülakat formlarinda isletmelerin parselleri sirali geliyor. Bunun için siralama yöntemlerine Isletme-Parsel No sirasi eklendi.
 • Mülakat raporlarinda köy adi çikiyor. Bunun için kadastro kayitlarindaki Köyler bölümünden adalarin bulundugu köy adlari girilmelidir.