Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section
Column
width100%
Expand
title6.1.2 / Netcad GIS 8.5.1 ile uyumlu

Netcad 8.5.1 ile uyumludur.

 • Eski komutlar başlığı altındaki Hesap Araçları Hesap Modülü altına alındı.
 • Nokta editöründeki sıralama hatası düzeltildi.
 • Koordine Özet Tablosu alırken ortaya çıkabilecek hataların önüne geçildi.
Expand
title6.1.1 / 07.05.2021 - Netcad GIS 8.5.0 ile uyumlu

Netcad 8.5.0 ile uyumludur.

 • Pafta İndex Oluşturma işlemlerinde oluşabilecek hataların önüne geçildi.
 • Otomatik Nokta Üret işlem sırasında oluşabilecek hatalar giderildi.
 • Paftalama işlemlerinde oluşabilecek hatalar giderildi.
 • Nokta Editöründe oluşabilecek hatalar giderildi.
 • Yan Nokta Hesabında yuvarlama hataları giderildi.


Expand
title6.0.3 / 30.09.2018

Netcad 7.7.0.1153 ile uyumludur.

 • Takeometrik Hesaba alet yüksekliğinin eklenmesi sağlanmıştır.
 • Nokta Editörü\Dosyadan Yükle işleminde nokta kodlarının da alınması sağlanmıştır.
 • Nokta Editöründe tabaka bilgilerine göre sıralama yapılması sağlanmıştır.
 • Otomatik Nokta Üret işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Nokta Editörüne yeni eklenen noktalarda uygulanan komutlar için iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Nokta Editörü\2 haneye yuvarla işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Poligon Hesabı raporlarında iyileştirmeler yapılmıştır.Expand
title6.0.2 (GP14) / 19.07.2017

Netcad7 GP10 ve Netcad 7.6 GP5 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Cks Raporu oluşturma işlemlerinde iyileştirme yapılmıştır.
 • StpPafta editöründe otomatik paflama işleminde iyileştirme yapılmıştır.


Localtab
titleSürüm Notları
Expand
title6.0.2 (GP13)/ 20.12.2016

Netcad7 GP9 ve Netcad 7.6 GP3 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • İleriden Kestirme işleminde çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Zemine İndirgeme işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Otomatik Nokta üret işleminde iyileştirme yapılmıştır
 • Projeksiyon dönüşüm ekranlarında iyileştirmeler yapılmıştır.


Expand
title6.0.2.900(GP12)/ 18.03.2016

Netcad7 GP7 ve Netcad 7.6 GP1 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Dönüşümlerde, grafikten obje seçimlerinde iyileştirmeler yapıldı.
 • Editörde nokta takibi iyileştirildi.


Expand
title6.0.2.900(GP11)/ 03.03.2016

Netcad7 GP7 ve Netcad 7.6 GP1 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Paftalama işlemi sonrasında oluşan projedeki tabakaların korunması sağlanmıştır.
Expand
title6.0.2(GP10)/ 09.02.2016

Netcad7 GP6 ve Netcad 7.6 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Otomatik Nokta Üret İşlemi ile sayısal bir arazi modeli üzerinde üretilen noktaların kot değerlerinin de otomatik olarak oluşması sağlandı.
 • Koordine özet işleminde ikinci projeksiyon bilgisi alınan rapora eklendi.
 • Dönüşüm işleminde (dns) yeni noktaların ekrandan topluca seçilebilmesi sağlandı.
Expand
title6.0.2.893(GP9)Patch1/ 19.06.2015

NETCAD 7.0.0.522 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Lisans kontrolünde iyileştirmeler yapılmıştır.
Expand
title6.0.2.884(GP9)/ 04.05.2015

NETCAD 7.0.0.377 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Pafta Editörü, yenilenen İlbank standartlarına uygun pafta üretebilir hale getirilmiştir.
Expand
title6.0.2.851(GP8)/ 09.02.2015

NETCAD 7.0.0.220 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • STP Pafta Editöründe geliştirmeler yapıldı.
 • Kutupsal hesap editöründe tek işlemde 1000+ noktanın grafikten okunabilmesi sağlandı.


Expand
title6.0.2.811 (GP7)/ 04.09.2014

Netcad 6.0.0.3405 (GP17) ile tam uyumludur.

 • Rusça arayüzler düzenlenmiştir
Expand
title6.0.2.811 (GP6)/ 12.08.2014

Netcad 6.0.0.3280 (GP16) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
Expand
title6.0.2.754 (GP5)/ 09.06.2014

Netcad 6.0.0.2924 (GP15) ile tam uyumludur.

 • 'Nokta Editörü'ne sınırsız sayıda nokta verisi ile çalışabilme ve bu noktaları saklayabilme özelliği eklendi. 
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
Expand
title6.0.2.710 (GP4)/ 09.05.2014

Netcad 6.0.0.2924 (GP15) ile tam uyumludur.

 •  Çeşitli geliştirmeler yapılmış ve bazı hatalar giderilmiştir.
Expand
title6.0.2.681(GP3)/ 11.02.2014
 • Koordine Özet Raporunda, tanımlı ikinci projeksiyona göre noktaların koordinat bilgilerinin raporlanması sağlandı.
 • Çeşitli geliştirmeler yapılmış ve bazı hatalar giderilmiştir.

   
Expand
title6.0.2.565/ 15.11.2013
 • Pafta oluştur işleminde pafta kenarlarına gelen alanlar kullanıcı isteğine bağlı olarak çizgi objesine çevrilmektedir. Bu sayede Plan Sınırı, Kamulaştırma Sınırı gibi büyük alanların ve Pafta kenarına gelen alanların yarattığı sorun giderilmiş olmaktadır.

 • Çeşitli geliştirmeler yapılmış ve bazı hatalar giderilmiştir.

   
Expand
title6.0.1.490/ 05.04.2013
 • Netcad 6.0.0.1751 versiyonu özellikleri ile tam uyumludur.

Expand
title5.2.0.1480/ 17.01.2011
 • Dilimden Dilime Dönüşümlerin Proje Özelliklerden de yapılabileceği Hesap/ Dönüşüm penceresinde kullanıcı bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
 • Çoklu doğruların etrafında, "otomatik nokta üret" komudunun oluşturduğu noktaların çizgi yönünü takip ederek oluşması Sıralama seçeneği eklenerek sağlanmıştır.
 • Stp pafta ve pafta editörüne pafta adı olarak anlamsız bir kayıt girilip, tekrar bu kayıt düzeltilip tamam dendiğinde hep eski anlamsız giriş hatırlanması önlendi.
Expand
title5.1.1.1080/ 08.07.2009
 • Pafta Editörü ve STP Pafta Editörüne eklenen "Lokal (Mevzii)" ve "Ülke(STPPafta)" opsiyonlarindan istenen seçilerek istenilen sablonlarda paftalar açilabilmektedir.

...