Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Column
Image Modified


HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Excerpt
hiddentrue

İmar durum belgesi görüntüleme ve değer tahmin analiz raporlarının görüntülenebildiği uygulamadır.

...

Column
width49%
Info
iconfalse
titleGenel Bilgi
Info
 • Gayrimenkul Ara taşınmaz bilgilerinin sorgulanabildiği, görüntülenebildiği ve kaydedilebildiği Netcad GIS modülüdür.
 • Menü içeriği, İmar durum belgesi ve değer tahmin analizleri görüntülenebilmesini sağlayan 2 buton ve 1 yardım butonundan oluşur.
İmar Durumu 

İmar durumu butonuna tıkladıktan sonra haritadan seçilen parsele tıklanır noktaya tıklanır ve varsayılan tarayıcıda imar durum belgesi görüntülenir.

Değer Tahmin AnaliziNetcad Değerleme Merkezinden alınan bilgilere göre hazırlanan değer tahmin analizi açılan pencerede görüntülenir. Analiz raporunun çıktısı alınabilir.
Info
iconfalse
titleGayrimenkul Ara Genel Özellikler
Gayrimenkul Ara Projeksiyonu Nasıl Kullanır?
 • Gayrimenkul Ara modülü projeksiyon bilgilerini kullanarak çalışır
 • Parsel sorgulama , imar İmar durum belgesi görüntüleme ve değer tahmin analizi sorgulama işlemlerini yapabilmek için projeye tanımlı bir projeksiyon olmalıdır.
 • WGS 1984 projeksiyonu tanımlı «Gayrimenkul Ara» şablonu ile çalışmaya başlanabilir
 • Gayrimenkul Ara haritadan seçilen bir konumu sorgularken farklı projeksiyonlarda sorgulama ve sonuç bilgiyi gösterme işlemlerini yapabilir.
Proje Kayıt
 • Gayrimenkul Ara modülü ile çalışmaya başlamadan önce proje kaydedilmelidir.
 • Sorgulama ve bilgi alma butonlarından birine tıklandığında uygulama proje kaydetme penceresini açarak kaydet işlemi için yönlendirme yapar.
Gayrimenkul Ara Şablon İçeriği
 • WGS 1984 projeksiyonu tanımlı Bing karma harita ile açılır.

Haritadan Sorgula

 • Altlık veri ya da proje üzerinden seçilen bir noktanın üzerine tıklayarak sorgulama yapar.

İmar Durum Belgesi Görüntüleme

 • İmar Durumu butonu ile varsayılan tarayıcıda, seçilen konuma ait imar durum bilgilerini görüntüler

Değer Tahmin Analizi

 • Seçilen konuma ait değerleme raporunu Değer Tahmin Analizi penceresinde görüntüler.
 • Açılan rapor yazdırılabilir.
Info
iconfalse
title360° Panorama Nasıl Kullanılır?

Gayrimenkul Ara ile haritadan seçerek sorguladığınız alanları 3 boyutlu görüntüleyebilir ve bu bölgelere ait 360° panoramik görüntülere ulaşılabilir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki sayfadan Gayrimenkul Ara 360° Panorama Ayarları başlığına göz atabilirsiniz.

Netcad 360° Ayarlar


...