Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

'NETPRO/ATIKSU', kanalizasyon (atıksu ve yağmursuyu) projelerinin çizimi, tasarımı, analizi, hidrolik ve dinamik modellemelerini tüm aşamaları ile gerçekleştirebilen Netcad modülüdür. Atıksu ve yağmursuyu proje çözümlerinin mevzuatlar ve ilgili kurumların yönetmeliklerine uyumlu olarak çözülebilmesini sağlar. 

Kanalizasyon Projelerinizi, Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Tam Uyumlu Yapıda Üretilebilirsiniz

Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS-GIS) yapısında oluşturulması, bu projelerin alt yapı bilgi sistemine entegre edilmesi aşamasında büyük kolaylık sağlar. Netpro/Atıksu ile üretilen kanalizasyon projeleri, GIS yapısına tam uyumlu olarak üretilirler. Tüm şebeke elemanları, hidrolik hesap sonuçlarına ait hız, boru çapı, doluluk oranları, kazı derinliği vb. bir çok kriter üzerinden tematik gösterimler, etiketlendirme ve birçok  CBS analizlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Proje Kontrolünü Tek Bir İşlem İle Otomatik Olarak Gerçekleştirebilirsiniz

Üretilen veya gelen tamamlanmış projeler üzerinden kontrol işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Projeler üzerinden, minimum-maksimum hız kriterlerine uymayan borular, numarası  veya kot değeri olmayan bacalar,  birim debisi olmayan bacaların kontrolü, ters eğimli borular, arazi yüzeyini aşan borular, 1m.den yakın olan bacalar, başlangıç bacası, havza alanları dışında kalan borular gibi bir çok kontrol işlemini, dinamik yapıda otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer altyapı yazılımlarının ürettiği veriler hidrolik değerleri ile birlikte okunur, üretilen verileri diğer yazılım formatlarında yazılır.

Farklı formatlarda (Autocad, Ms Kanal vb.) daha önce tamamlanmış veya proje sürecinde belirli bir aşamaya kadar getirilmiş altyapı projeleri hidrolik değerleri ile birlikte okunabilir, gerekli proje kontrolleri yapılabilir ve projelere kalındığı yerden devam edilebilir.

Hidrolik Standartlara Uygun Şekilde Proje Elemanlarınızı Kolaylıkla Üretebilirsiniz.

Projelerinize ait borular, bacalar, ızgaralar, havza alanları, debi bölgeleri, terfi hatları ve pompaları, hazır kütüphaneler ve akıllı sayısallaştırma işlemleri sayesinde  kontrollü bir şekilde oluşturabilirsiniz.  Boru hatlarının sayısallaştırılması aşamasında otomatik olarak açılan dinamik profil sayesinde hattın profili, en kesitleri ve akışlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Debi Hesaplamalarınızı Kolaylıkla Gerçekleştirebilirsiniz.

'Evsel' ve 'endüstriyel' pissu debi hesaplamalarınızı, çoğalma katsayısı, gelecekteki nüfus, kişi başı ortalama su tüketimi gibi tüm detaylarda ve farklı yöntemler ile otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.  Pik debi, sızma debisi ve babbit katsayısı ile birlikte hesaplayabilirsiniz.  Yağışlara ve havza alanlarınıza ait yağmursuyu debileri, 2 farklı yöntemde otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Tüm Detaylarda ve Farklı Yöntemlerde Hidrolik Çözümler Sağlayabilirsiniz

Hidrolik hesapları etkileyen, boru tipleri, çapları, minimum ve maksimum eğim değerleri, şut yükseklikleri, sırt derinlikleri ve 5 farklı yük kaybı yöntemiyle hidrolik çözümleri, sadece istediğiniz deşarjlarda veya tüm projede gerçekleştirebilirsiniz.Yağmursuyu sistemlerinde, belirlenen havza alanları, akış katsayısı ve yağış sürelerine göre 'parametrik' ve 'yağış yüksekliği' olmak üzere 2 farklı yöntemde hidrolik hesaplamalar gerçekleştirebilirsiniz.  Çeşitli senaryolar için hidrolik hesaplamalara müdahale edebilirsiniz. Kazı derinliğinin yüksek olduğu hatlarda, maliyeti düşürmek için minimum eğim veya sabit boru çapları ile proje hidrolik çözümünü gerçekleştirebilirsiniz. Bu anlamda belirli bir bölgedeki boruların 'eğim', 'çap' özellikleri kullanıcı tanımlı olarak kilitlenerek, hidrolik hesaplar gerçekleştirilebilir. Projelerinizde terfi hatlarının yer alması durumunda; terfi debisi,  manometrik yükseklik kotları ve değerleri, pompa tipi, pompa hızı ve motor gücü değerleri otomatik olarak hesaplanabilir. 

 

Örnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

  • Page:
    Kanalizasyon Şebekeleri Projelendirme | Atıksu & Yağmursuyu — Atıksu/Drenaj /Kanalizasyon Şebekeleri Proje Uygulamaları, kanalizasyon şebekelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile projelendirme süreçlerini içerir. Atıksu & Yağmursuyu projelerinin alternatif yapıda tasarlanması, analiz işlemleri ve hidrolik hesaplarının yapıldığı projelendirme süreçlerini kapsar.
 

Eğitim İçerikleri

Başarı Hikayeleri

There is no content with the specified labels

2 Comments

  1. tekrar eden başlıklar var.

  2. Düzenleme yapılmıştır. ZZZ