Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bilgi Formunda Toplu Kayıt Güncelleme

 

Toplu Kayıt Güncellemenin Açılması

Netigma 2.0.025 sürümünden itibaren "Bilgi Formu" sayfası sadece tek bir kaydın değil birden fazla kayda ait bilgilerin de düzenlenebilmesini sağlamaya imkan vermektedir. Öncelikle, kullanıcının toplu güncelleme yapabilmesi için “FORM_FW_GENELB.TOPLUDUZENLEME” isimli yetkiye sahip olması gerekmektedir.

Sorgu sonucu listesinde ilgili kayıtlar seçildikten sonra grid' in sağ altında bulunan grup işlemleri bölümünden bilgi kartına ait link' e tıklanarak seçilenler/hepsi opsiyonu kullanılarak istenen kayıtların toplu olarak bilgi formu sayfasında düzenlenebilmesi sağlanabilir.

Bilgi Formu sayfası, toplu güncelleme modunda açıldığında sayfadaki kontroller sanki yeni kayıt işlemi yapıyormuşçasına boş olarak gelir, zira tüm kayıtların verileri birbirinden farklı olabilir.

Toplu Kayıt Güncellemede Alanlara Veri Girişi Yapılması

Toplu kayıt güncelleme modunda seçili kayıtların tüm alanlarının da aynı değerlerle güncellenmesi gerekmemektedir. Sadece belirli alanlarının güncellenip diğerlerinin mevcut değerlerini koruması da sağlanabilir. Yani seçili 10 mahalle için işlem yaparken adı, muhtarı vs gibi bilgiler aynı kalmak kaydıyla sadece mahalle_alanı bilgisinin güncellenebilmesi sağlanabilir. Bunun için her alanın yanındaki, ayar kontrolü kullanılır. Bu kontrolde şu seçenekler bulunur;

- Kapalı: varsayılan değerdir. Kontrol pasif yani düzenlenemez haldedir ve ilgili alan verisi güncellenmeyecek demektir.

- Açık: değer güncellenecek demektir. Bu değer seçildiğinde alana ait kontrol düzenlenebilir hale gelir. Dikkat edilecek nokta ise bu kontrole bir değer girilmese bile alanın güncellenecek olmasıdır. Yani boş bırakılan bir alan ilgili kayıtlara ait bu alanı boş olarak güncelle demektir. Bu konuda dikkat edilmelidir.

- Makro: verinin bir değer üzerinden değil, bir makro ile hesaplanarak güncellenebilmesini sağlar. Örneğin; MAHALLE_ALANI alanı için "[MAHALLE_ALANI]x2" değeri girilirse her kaydın mevcut mahalle alanı değeri ikiyle çarpılarak güncellenir. Bu sayede farklı kayıtlara parametrik bir şekilde farklı değerlerin de girilebiliyor olması sağlanmış olabilir.

  Makro alanlar mantıksal bir sırayla güncellenirler. Makroların içinde geçen alanların da makro içermesi durumu göz ününe alınarak sırayla güncellenirler. Örneğin: A alanı "Bx2" makrosu, B alanı da "C/3" makrosu ile güncellenecek ise önce B alanı makrosu çalıştırılarak B alanının değeri güncellenir ardından A alanının makrosu çalıştırılarak güncel B alanı değeri ile A alanının değeri hesaplanır.

  Makro girişi yaparken bu sıralama olayının çözülemez bir yapıda olmaması sağlanmalıdır aksi halde tahmin ettiğinizden farklı değerler oluşabilir. Örneğin; A alanına makro olarak "Bx2" yazılıp B alanına da "A+3" yazılırsa A ve B alanlarının makroları birbirlerini referans gösterdiği için mantıki bir sıra bulunamaz. Böyle durumlarda önce bir alanı güncelleyip kayıt işlemi tamamlandıktan sonra diğer alanın güncellemesi yapılmalıdır.

 

Toplu Kayıt Güncellemede İş Akışı(State) Durumları

Objenin ilişkilendirildiği bir state/iş akışı varsa normal şartlarda bilgi formu açılırken mevcut duruma uygun olan formu açar. Ancak toplu güncelleme sırasında bu kural atlanır ve bilgi kartı hangi form için tanımlandıysa o form açılır.

Toplu güncelleme işlemi ile kayıtların iş akışı durumları da güncellenebilir. Objenin ilişkili olduğu bir iş akışının tüm durumları liste halinde kullanıcıya sunulur ve kullanıcnın seçtiği durum kayıtlar için iş akışına uygun olsun yada olmasın seçili tüm kayıtlar için uygulanır. Bu sebeple bu konuda dikkatli olmak gereklidir.

 

Örnek: Toplu Kayıt Güncelleme Sayfası
  • No labels