Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Plan Fonksiyon Alanları

İmar durumu alınan parsel birden fazla fonksiyon alanı üzerinde bulunduğu durumlarda yapılaşma bilgileri klişe üzerinde görüntülenemez.

Yine de yapılaşma bilgileri görüntülenmek istendiği durumlarda fonksiyon adı seçilerek fonksiyon bilgileri ve harita üzerinde fonksiyon alanı görüntülenir.

  • No labels