Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nethydro Nedir?

'Nethydro' taşkın analizleri için gerekli tüm bilgileri kurum standartlarına uygun bir şekilde otomatik olarak hesaplayan ve taşkın alanlarını bulan Netcad modülüdür.

Bu anlamda;

  • Havzaların modellenmesini, D8 akım modeline göre (D128 olarak da bilinen) raster veya vektör veriler üzerinden oluşturulabilir,
  • Yağış Analizleri için  6 farklı olasılık tipindeki extrem dağılımlarını otomatik olarak hesaplayabilir,  bu yöntemler arasında en uygun sonuçları Simirnov-Kolomogorov testi ile bulabilir, ( Bu işlem için istasyon verilerinin aylık veya günlük maksimum yağış değerlerini kullanabilirsiniz.)
  • Taşkın Debi Hesapları,  4 farklı yönteme göre pik debiler hesaplanarak, standartlara uygun bir şekilde farklı yağış frekanslarında, istenirse süperpozeli olarak tespit edebilir,
  • Taşkın analizlerini;  Bent sınırları, enkesit aralıklarını ve genişliklerini, alt ve üst eğim vb. kriterleri otomatik olarak hesaplayarak, farklı enkesit seçenekleri ile kolaylıkla tespit edebilirsiniz.