Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Katman Yöneticisi

Netcad/360 Katman yöneticisinin kullanımı Netcad'in Katman Yöneticisi'nden farksızdır.

360_katman_ac butonu tüm katmanları açar.

360_katman_kapat butonu tüm katmanları kapatır.

360_katman_ac-kapat butonu açık olan katmanları kapatır, kapalı olan katmanları açar.

360_katman_cizgiler simgesinin altında bulunan soldaki kutular, katmanların spatial verilerini açıp kapatır.

360_katman_yazi simgesinin altında bulunan sağdaki kutular, katmanların etiketlerini açıp kapatır.

360_katman_yoneticisi

  • No labels