Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

360° Ayarlar

360_ayarlar_window

360 Ayarlar butonuna tıklandığında, aşağıdaki gibi bir pencere görüntülenir. 360 penceresinde varsayılan olarak 1. pencere açıldığı için ayarların öncelikli olarak 1. pencereye yapılması gerekmektedir.

Kapsam Haritası

Kapsam Haritası, 360 verisinin çekildiği noktaların görüntülenmesiyle oluşur.

Gösterme işaretliyken 360 penceresi açıldığında bile 360 verisinin noktaları görüntülenmez.

360 penceresi açıkken göster işaretliyken 360 verisinin noktaları sadece 360 penceresi açıkken haritada görüntülenir.

Her zaman göster işaretliyken 360 penceresi kapalı bile olsa 360 kapsam haritası görüntülenir. Fakat Netcad'in 360 sunucusuna bir kez bağlanmasını sağlamak için 360 penceresi en az bir kez açılmalıdır. Aksi takdirde "Her zaman göster" seçili olsa bile kapsam haritası görüntülenemez.

Detay

Detay, 360 kapsam haritasının kalitesini ayarlar. Detay kalitesi yükseltildiğinde, üst ölçeklere çıkıldıkça 360 noktalarının gösterimi küçülerek harita üzerindeki diğer verilerin görünürlüğünü olumsuz etkilememiş olur. Fakat kalite yüksek ayarlandığında, kapsam haritasının çizdirilme süresi uzayacaktır.

Sunucu

İlgili yere Türkiye sunucusunun URL adresi yazılır.

Global sunucuyu kullan seçeneği işaretlendiğinde veri, ana sunucudan alınır. Global sunucuya bağlantı normalde tavsiye edilmez. Çünkü global sunucuya bağlanıldığında, görüntülerin yüklenmesi daha uzun zaman almaktadır.

Veri Mesafesi

Veri mesafesi, 360 penceresine kaç metre uzaklıktaki spatial verilerin yükleneceğinin ayarlandığı parametredir. Değer yükseltildiği zaman ekranda daha çok veri gözükebilir fakat bunun karşılığında hızda düşüş yaşanır. "0" değeri girildiğinde ise 360 penceresinde spatial veriler görüntülenmez.

Sunucu Ayarları

Sunucu ayarları, firma tarafından kurulum sırasında ayarlanmaktadır. Değiştirilmesi 360'ın çalışmamasına sebep olur.

API Key, sunucu içerisinde ilgili bölgenin verilerine erişim için belirlenmiş anahtar şifredir.

Secret Key, API Key ile birlikte verilen şifredir.

Service URL, bölgenin koordinatlarının alındığı adrestir.

BaseData URL, görsellerin alındığı adrestir.

Belnet Host

Belnet Host, 360 içerisinden Belnet bilgi kartı açılabilmesi içindir. (ör: webgis.***.bel.tr) Değiştirilmesi Belnet Bilgi Kartı'nın açılmamasına sebep olur.

Tablo Adları

Pano ve Tabela tablo adları, pano sayısallaştırma aracı ile yapılan çizimlerin öznitelik verilerinin kaydedileceği mdb'lerin adlarıdır*. Eğer halihazırda bir mdb dosyası yoksa, butonuna basılarak hazır şablondan mdb formatlı bir access dosyası oluşturulabilir.

*Access dosyaları, veritabanı yönetiminden bağlantı olarak eklenmezse pano aracı çalışamaz.

Gayrimenkul Ara 360° Panorama Ayarları

Görünüm menüsünden 360° Göster butonu altından "Ayarlar" seçilir.

Netcad/360 penceresi açılır ve 1.Pencere butonuna tıklanır.

Açılan listeden Yandex seçilir.

Sunucu ayarlarında bulunan API Key alanı Yandex'den alınan API Key ile doldurulur ve "Tamam" tıklanır.

Haritadan seçilen noktaya tıklandığında Netcad GIS içerisinde açılan Netcad/360-Yandex penceresinden panoramik görüntüye ulaşılabilir.


Yandex API Key Nasıl Alınır?

Buradan açılan sayfadan Yandex hesabına giriş yapılır veya yeni bir hesap oluşturulur.

Connect API's penceresindeki bilgiler doldurulduktan sonra açılan sayfadan Yandex JavaScript API Geocoder HTTP API görüntülenir.  • No labels