Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yükseklik Hesapla

Yükseklik Hesapla, işaretlenen noktanın Z değerlerini hesaplar.

Butona tıklandıktan sonra harita üzerinden veya 360 penceresi üzerinden işaretlenecek noktanın üzerine tıklandığında aşağıdaki gibi bir pencere açılarak veriler görüntülenir.

 

 

 

  • No labels