Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETTOP Sürüm Notları

 9.2.4 / Netcad GIS 8.5.1 ile uyumlu

Netcad GIS 8.5.1 ile uyumludur.

 9.2.3 / 07.05.2021 - Netcad GIS 8.5.0 ile uyumlu

Netcad GIS 8.5.0 ile uyumludur.

 • Kullanıcı arayüzünde geliştirmeler yapıldı.
 • Endeks hesabında oluşabilecek hataların önüne geçildi.
 • Grafik etiketleme seçeneğinde oluşabilecek hataların önüne geçildi.
 • Dağıtım, kadastro ve blok bilgileri ekranlarında oluşabilecek hatalar giderildi.
 • Sahadan gelen hatalar çözüldü.
 9.2.0 / 08.01.2020

Netcad 7.7 ve Netcad 8 ile uyumludur.

 • Nettep verileri, özel dosya veri sisteminden, yeni gereksinimlerdeki alanlar ve yapılar eklenerek SQLite veri tabanına taşınmıştır.
 • Tapu verilerinin okunmasında otuz kat performans artışı sağlandı.
 • Tapu verilerinin güncellenmesi için güncelleştirme editörü eklendi.
 • Verilen süzgece uygun parsellerin güncellenmesi, güncellenen parsellerin raporlanması sağlandı.
 • Tapu verilerinin grafik ekranla karşılaştırılması, projede var olan parsellerin aktarımı sağlandı.
 • Tapu verilerinden varislerin okunması ve güncellenmesi sağlandı.
 • Endeks işlemlerinde beş kat performans artışı sağlandı.
 • Kesişen endeks alanlarının kontrolü eklendi, alanların otomatik olarak düzeltilmesi sağlandı.
 • DSİ "Derecelendirme Talimatina" uygun endeks haritasının oluşturulması sağlandı.
 • Kadastro parsellerinin alt endeks gruplarının hesaplanması, alt endeks haritasının oluşturulması sağlandı.
 • "Derecelendirme Haritası" raporu eklendi.
 • "AT raporları'nın ( Arazi Toplulaştırma Raporları) DSİ standartlarında hazırlanması sağlandı.
 • "AT raporlarında ( Arazi Toplulaştırma Raporlarında)" otuz kat performans artışı sağlandı.
 • Muvafakat raporu eklendi.
 • Maliklerin tercihlerine dağıtılıp dağıtılmadığını raporlayan "Blok Tercih Raporu" eklendi.
 • Parsellerin en/boy oranını karşılaştıran "Tarıma Uygunluk Raporu" eklendi.
 • Proje bilgilerinin ( eski/ yeni parsel no, alan; işletme no, malik adı...) etiketlerinin üretilmesi sağlandı.
 • Sabit tesislerin girilebileceği editör eklendi.
 • Sabit tesis zaiyat ödeme tutarlarının girilebileceği, raporlanabileceği editör eklendi.
 • Sabit tesisi olan maliklerin birinci tercihlerinin otomatik doldurulması sağlandı.
 • Proje DOP oranda değişiklik olması durumunda  eski ve yeni DOP oranını gösteren uyarı penceresi eklendi.
 • Kontrol işlemlerinin yapılabileceği proje kontrolü editörü eklendi.
 • Parsellerin Grafik/Tapu Karşılaştırması, eksik parsel kontrolü eklendi, eksik fazla parsellerin silinmesi/eklenmesi sağlandı.
 • Uygun görülen yüzde değerine göre ve tecviz formülüne göre Tecviz Kontrolü eklendi.
 •  Varislerin hisse değerlerinin kontrol edilmesi sağlandı.
 • Düzenlemeye giren alanların grafik ekrandan kontrol edilmesi sağlandı.
 • Eski ve yeni parsellerin alanlarını karşılaştıran "Alan m2 Kontrolü" eklendi.
 • Proje Özet bilgilerinin yer aldığı "Proje Özet Kontrol"ü eklendi.  
 • DAĞITIM editörü yenilendi. Kadastro, blok, blok parsel bilgilerinin aynı ekranda kontrol edildiği, dağıtım ve blok parsellerinin işlemlerinin yapılabileceği dağıtım editörü oluşturuldu.
 • Dağıtım editörü'nde altı kat performans artışı sağlandı.
 • Dağıtım editörünün, Kadastro ve blokların kalan değerlerine göre renklendirilmesi sağlandı.
 • Yerinde kalacak parsellerin otomatik dağıtılması, parsellerin tercihlerine göre otomatik dağıtılması sağlandı.
 • Dağıtım ekranında kadastro parsellerinin varislerinin gösterilmesi sağlandı.
 • Dağıtıma göre anlık olarak blok parsellerinin oluşturulması sağlandı.
 • Blok parsellerinin Pafta, Mevki,Cinsi bilgilerinin girilebilmesi sağlandı.
 • Dağıtım editöründe seçilen maliklerin farklı renklerle ekranda gösterilmesi sağlandı.
 • Dağıtım editörüne maliklerin ve varislerin aranabildiği arama editörü eklendi.
 • Güncel tapu şablonuna uygun tescil verisinin hazırlanması sağlandı.
 • Mülakat editöründe sekiz kat performans artışı sağlandı.
 • Mülakat editöründe seçilen maliklerin parsellerinin farklı renklerle ekranda gösterilmesi sağlandı.
 • Kadastro editöründe kadastro parsellerinin Hesap Alanlarının gösterilmesi sağlandı.
 9.0.0 / 12.04.2019

Netcad 7.7 ve Netcad 8 ile uyumludur.

 • Dağıtım editöründe iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Tapu sözel veri aktarımı işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Arazi toplulaştırma raporlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Arazi toplulaştırma raporlarının alınmasında 100 kat performans artışı sağlanmıştır.
 • Raporların güncel mevzuatlara uygun üretilebilmesi sağlanmıştır.
 • DSİ proje kontrollerinde ihtiyaç duyulan kontrol yetenekleri eklendi.
 8.5.9 / 30.09.2018

Netcad 7.7.0.1153 ile uyumludur.

 • Dağıtım editöründe iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Tapu sözel veri aktarımı işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Arazi toplulaştırma raporlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
 8.5.8 GP10 / 19.07.2017

Netcad7 GP10 ve Netcad 7.6 GP5 ile uyumludur.

 • Dağıtım editöründe sayısal değerlerin formatlı olarak gösterilmesi sağlanmıştır.
 • Kadastro bul değiştir işleminde iyileştirme yapılmıştır.


 8.5.8.2296(GP9)/20.12.2016

Netcad7 GP9 ve Netcad 7.6 GP3 ile uyumludur.

 • Serbest ifraz yönteminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Tapu sözel verileri aktar işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • AT8 raporunda çeşitli iyileştirmeler yapılmalıdır.
 8.5.8.2279(GP8)/18.03.2016

Netcad7 GP7 ve Netcad 7.6 GP1 ile uyumludur.

 • Klasik İfraz seçeneklerinde iyileştirmeler yapıldı.
 • Blok içi parsel raporunda düzenlemeler yapıldı.
 • Blok editöründe iyileştirmeler yapıldı.
 8.5.8.2233(GP7)/09.02.2016

Netcad7 GP6 ve Netcad 7.6 ile uyumlu çalışmaktadır.

 8.5.8.2199(GP6)/04.05.2015

NETCAD 7.0.0.377 (GP2) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Endeks Haritası iş akışında iyileştirmeler yapılmıştır.
 • AT raporlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
 8.5.8.2184(GP5) /09.02.2015

NETCAD 7.0.0.220 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Bulunduğu bloğa göre dağıtım yapılırken 'tek parseli olan maliklere göre dağıtım seçeneği eklendi.
 • Dağıtım editöründe 'Maliğin Blok Parselleri' sorgusu yapılabilmesi sağlandı.


 8.5.8.2113 (GP4) /04.09.2014

Netcad 6.0.0.3405 (GP17) ile tam uyumludur.

 • Klasik Editör menülerinin kullanılması sağlanmıştır.
 • Rusça arayüzler düzenlenmiştir.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 8.5.8.2108 (GP3) /12.08.2014

Netcad 6.0.0.3280 (GP16) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 8.5.8.1997 (GP2) /09.05.2014

Netcad 6.0.0.2924 (GP15) ile tam uyumludur.

 • Rapor alma işlemleri kolaylaştırıldı.
 • Bulunduğu bloğa göre dağıtım penceresinde 'Tek parseli olan malikleri dağıt' seçeneği eklendi.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 8.5.8.1902 (GP1) /11.02.2014
 • Endeks Haritasının otomatik olarak hazırlanabilmesi sağlandı.
 • Endeks Haritası hazırlama öncesinde Geometri Kontrol işlemi ile geometrilerin otomatik olarak kontrol edilmesi sağlandı.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 8.5.8 /15.11.2013
 • Sosyal Etüd Raporları, TRGM teknik şartnamesine bire bir uyumlu yapıda tam otomatik olarak alınabilmektedir
 • NETMAP alan ayarı işlemi eğer NETTOP var ise Değer Sayısını da raporlamaktadır.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 8.5.7/24.10.2013
 • Netcad 6.0.0.2208 (GP11) tam uyumludur)
 • Tüm excel raporlarını karşılaştırın Rapor kontrol işlemi eklendi.
 • Dağıtım yükle işleminde uyuşmayan kayıtlar listelenmesi sağlandı.
 • Tüm raporlar kurumlar bazında düzenlendi ve geliştirildi.
 • Editörler kullanıcının rahat kullanımı amaçlanarak düzenlendi.
 • Raporlarda kullanılmak üzere yeni değişkenler tanımlandı.
 • Blok parselleri grafik ekranla etkileşimli olarak çalışması sağlandı.
 • Kadastro parselleri için mülakat açıklamaları ekrana yazılması sağlandı.
 • Blok parsellerinin yeni maliklerleri parseller içerisine yazılması sağlandı.
 • Kadastro parselleri ekranda olmadan sözel kayıtlar ile rapor alınması sağlandı.
 • Tapu sözel veriler menüye alındı. Bu sayede editörlere girmeden veri aktarımı yapılması sağlandı.
 • Çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 8.5.6/23.01.2013
 • Netcad 6.0.0.1429 ile tam uyumludur. (Netcad 6 ile yayınlanan ile sürümdür)
 • "Varisleri diğer isimdeki işletmelerede kopyala" işleminde işletme numaraları
 • AT3 raporunda parsel alt endeks alanları A,B,C şeklinde adlandırılmaktadır.
 • Blok / Parsel Alan Değer Sayısı Kontrolü işleminde hatalı alanlarda Fark kolonu olarak düzeltilmiştir.
 • Düzenlenen AT8 rapor şablonunun kuruluma eklenmiştir
 • Eski komutlar temizlenmiştir.
 • İşletme no ver işlemi sağ işlemlerinde direk bulunmaktadır
 • Kullanıcı tanımlı raporlar kendi içinde belli sıralarda alınabilmektedir
 • Mülakat raporlarının Pay kolonun en altında toplam yazmaktadır.
 • Ribbon yapısı Netcad 6 ya uyumlu hale getirilmiştir
 • Toplu grup no girme ekranında 'Değer' kutusunda default olarak gelen yazım '0' olarak değiştirilmiştir.
 • Yeni dağıtım editörü açıkken 'Grafik Sorgular ve Endeks Değeri Sorgulama' işlemleri yapılabilmektedir
 • Yeni dağıtım editörü şeffaflığı Netcad 6 genel ayarlara alınmıştır
 8.5.1/16.07.2012
 • Aliynmanda parsel bulunamayan kırıkların otomatik silinmesi.
 • Blok içi tahsisde parsel no otomatik olarak verilmesi.
 • Düzenlemeye girmeyen alanların tapu alanlarına göre aktarılması gerekmektedir.
 • Tapu Kadastro tapu verilerinin Nettop Kadastro kayıtları ile karşılaştırılması özelliği eklenmeli
 • Mülakat editöründen excelden okuma eklenebilir.
 • Bulunduğu bloğa dağıt işleminde m2 değeri verilerek yapılabilmeli.
 • Sabit tesislerin girişinde bağ ,bahçe,kuyu gibi seçeneklerinin eklenmesi.
 • Yeni eklenen maliklerde işletme no değişmeden eklenmeli.
 • Kadastro malik isimleri ile birlikte hisselerde ekrana yazılabilir
 • AT7 raporunda hisse sadeleştirme işlemi eklenmeli.
 • AT3 raporu parsel alt bölümüne ve endeks değerine göre detaylandırılıp alınabilir.
 • Mülakat raporlarında pay toplamlarının yazılması
 • Blok Parsel Malikleri Yazdır işleminde Hisseleri yazdır seçeneği bulunmalıdır.
 • PrJ_SINIRI tabakası projede yok ise ekranda gördüğü tüm alanları PRJ_SINIRI tablosu ile ilişkilendirmektedir.
 • Blok parsel maliklerini yazdır işleminde hisseler, değer sayısı üzerinden yazmaktadır, alan üzerinden yazılmalıdır
 • AT8-1 raporunda eski durum ve proje parametrelerindeki alt toplamlar kaldırılmalıdır.
 • Kadasto ve Blok parsel malik isimleri ekran yazdır işleminde, baba adları yazdır seçeneği olmalıdır
 • Blok parsel Malikleri yazdır işleminde Hisse değeri Dağıtımdan gelen alan/Parsel alanı olmalıdır
 • Otomatik ifraz işleminde Parselleri grupla işleminin kaldırılması
 • Blok tahsislerini dengeleme işlemi blok bölümünde bulunan popup menüsüne alınmalı
 • Kadastro sekmesinde bulunan malikleri yaz işleminde işletme numaralarını eklenebilir. İşletme no yaz kaldırılabilir
 • Blok sekmesinde bulunan malikleri yaz işleminde işletme numaralarını eklenebilir.
 • İşletme numaralarının kilitlenmesi özelliğinin değiştirilebilir olması gerekmektedir.
 • Cins bilgileri yeni parsellerde bulunmamaktadır. Tapu oluşturma esnasında cins bilgileri boş gelmektedir.
 • Tescil verisi yazılırken yeni parseller için mevkii bilgileri ekrandan alınmalı
 • fen klasörü çıktılarına TKGM logosu eklenmeli. bundan dolayı fen Klasörü excel ortamında hazırlanmalı
 • Çaplı yer teslim tutanağında pay/payda değeri sadeleştirilmeli
 • Dağıtım ve ifraz sonrasında maliğin yeni parselleri grafik ekranda gösterilebilmeli.
 • Dağıtım yükle işleminde öncelikle dağıtımı iptal et/ekle işlemi eklenebilir.
 • Dağıtım yükle geliştirilmelidir.
 • Düzenlemeye giren alanların endeks değerleri hesaplanmalı.
 • Düzenlemeye giren girmeyen alanların hesaplanması
 • Kadastro parsellerinde varis girişinde tüm işletmelere ekle işlemi seçildiğinde aynı işletmelere tüm varisler eklenmektedir. paylaşım yapılmış yerlerde tüm işletmelerinde varisleri düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Eski Grafik sorgularda bulunan malik nereye gitti blok nerden geldi gibi sorgularda ekrana çizim yapmakta idi. Çizimlerin yapılması tekrar isteniyor.
 • Otomatik parsel no ver işleminde grup numarası verilmiş işletmeler blok tahsislerinde birleşmemeli
 • Kadastro kayıtlarında Grafikten pafta no oku işleminde pindex olmadığı zaman kullanıcı uyarılmalı.
 • Otomatik Parsel no ver işleminde komşuluk ilişkisini dikkate almamaktadır.
 • İfraz işleminde parsel bölünüyor ise parsel pasif parsele alınmalı. Blok ise pasife almamalı.
 • otomatik parsel sıralama işleminde blok_eksen tabakası veya hattı bulamaz ise uyarı mesajı vermelidir.
 • Kadastro kayıtlarında malik ismi kimlik kayıtlarından seçilmiş ise İşletme no 0 olmalıdır.
 • Blok parselleri sıralansın işleminde ihtiyaç duyulan BLOK_EKSEN tabakası proje şablonunda bulunmalıdır.
 • İşletme böl işlemi ile açılan pencerede blok parsellerinde bulunan son parsel numarasından bir sonraki parsel numarası otomatik gelmelidir.
 • Blok parseller hesaplanacak penceresindeki sıralamanın değiştirilmesi gerekmektedir.
 • Kadastro parselinin tüm alanı düzenlemeye girmemesi durumu için AT8 raporunun Proje Değerleri kolonlarındaki formüllerin düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Düzenlemeye girmeyen alanlar önce dış alan sonra iç alan seçildiğinde ilk seçilen alanlar grafik çizimden silinmektedir.
 • Raporlar altında bulunan raporlar Mülakat Raporları olarak değiştirilmeli.
 • Yeni eklenen tüm işlemlerin help dokümanında güncellenmesi
 8.5.0/03.04.2012
 • Netcad 5.2.0.1035 R9.2 ile tam uyumludur.
 • AT-3 / Parsel alt birim değer sayısı hesap raporu,
 • Blok endeks değerleri güncelleme raporu alınabilmesi,
 • Blok içi tahsislerde dengeleme,
 • Bulunduğu bloğa göre dağıtım,
 • Çaplı Yer Teslim Tutanağı raporlanması
 • Dağıtım editöründe kadastro parsellerinin hisseli dağıtım,
 • Dağıtım hücre genişliğinin kullanıcı tanımlı girilmesi,
 • Düzenlemeye girmeyen alanların grafik ekrandan alınması
 • Eski ve yeni Tapu verilerinin karşılaştırılması
 • Grafik parsellerin editörlerden sorgulanabilmesi,
 • Kadastro malik isimlerinin grafik ekrana yazdırılması,
 • Nettop projeleri üzerinden Ayırma Çapı alınması.
 • Pafta numaralarının editöre otomatik yazımı,
 • Parsel alt birim değer sayısı hesap raporu
 • Sabit Tesislerin grafikten okunması,
 • TAKBİS veri yazımı
 • Yeni durum malik isimlerinin grafik ekrana yazdırılması
 • Yeni durumdaki işletmelerin bölünebilmesi,
 • Zaiyat hesap şablonu güncellenmiştir,
 8.0.6/28.03.2012
 • Netcad 5.2.0.1035 R9.2 ile tam uyumludur.
 • Sabit tesisleri işle işlemi eklenebilir.
 • Tapu Kadastro tapu verilerinin Nettop Kadastro kayıtları ile karşılaştırılması özelliği eklenmeli
 • Düzenlemeye giren / girmeyen alanların grafik ekrandan otomatik olarak hesaplanması ve kadastro kayıtlarına aktarılması.
 • bulunduğu bloka dağıt işleminin eklenmesi
 • Kadastro Malikleri ve Yeni Durumda Blok/Parsel maliklerinin isimlerinin grafik ekrana yazdırılabilmesi
 • Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yer Teslim Tutanağı alınabilmeldir.
 • Ayırma Çapı fonksiyonunun Nettop projeleri üzerinden alınabilmesi
 • Raporlarda değer sayısı alan uyuşmazlıklarını gidermek için blok iiçi tahsisde dengeleme işleminin eklenmesi.
 • Verilen bloklara bir kadastro parselindeki malikler istenen değer sayısı kadar hisse oranları korunarak dağıtılmalı
 • Düzenlemeye girmeyen alanların tapu alanlarına göre aktarılması gerekmektedir.
 • Düzenlemeye giren-girmeyen alanlar için ekranda alan oluşturulması. Oluşturulan alanın TALAN değeri doldurulmalı.
 • Dağıtım penceresinde blok kayıtlarında grid genişliğinin ayarlanması.
 • Grafik ekrandan seçilen kadastro parselinin bilgilerinin yeni dağıtımda görüntülenemek
 • Kadastro Köy No kullanıcı tanımlı değiştirildiğinde sabit kalmamakta değişmektedir.
 • Proje yöneticisi düzenle içerisinde birden fazla proje var ise; aktif toplulaştırma projesi değiştirildiği zaman bir önceki aktif projeyi toplulaştırma projesi olarak tanımalı.
 • eski versiyonlardan (AT7,AT8,AT9) proje çevrilirken projeksiyon tanımı yeni düzenlenen NCZ ye gelmelidir.
 • Blok parsellerde sağ tuş parsel no ver işleminde filtrelemede grup no ve işletme no eklenmesi
 • Kullanıcı Tanımlı AT8-1 Raporunda Ada/Parsel sırlaması hatalı gelmektedir.
 • Kullanıcı Tanımlı AT6-1 Raporlunda ADA Bilgisi Bulunması
 • Blokta tahsislerin Rapor (Excel) işlemilerinde Grup numarası kolonu bulunmalıdır.
 • Proje yöneticisinde toplu rol tanımlama
 • Grafik sorgular penceresinde eski editörler kullanılmaktadır. yeni editörler kullanılmalıdır.
 • Blok-->Blok parselleri-->rapor-->parsel malikleri gruplanacak raporunda işletme no boş gelmektedir.
 • Proje Seç işleminde sunucudan inen ntzip dosyaları da seçilmelidir.
 • Proje Seç ile NTZIP.zip dosyası açılabilmektedir. sistemden indirilen zip dosyaları köyadı.zip olarak değiştirilmiştir. zip dosyaları açılamamaktadır.
 • Yeni Dağıtım Blok parsellerinde malik adı kolonu bulunmalıdır.
 • İfrazı tamamlanmış parseli tekrar bölme işlemi
 • Kimlik kayıtlarında telefon ve GSM kısmına string olmamalı.
 • TC Kimlik no olan tapu verileri veri oku ile aktarımda TCkimlik no almamaktadır.
 • Kadastro kayıtları köyler bölümünde yeni köy ekleme işleminde köy no değeri son değer+1 olarak eklenebilir.
 • İşletme Böl işlemi ile bölünen işletmenin grup no bilgiside gelebilir.
 • İşletme Böl işlemi ile işletme bölünmek istendiğinde girilen değer sayısı mevcut değer sayısından büyük olmamalı.
 • Blok Endeks Değerlerini Güncelle işleminden sonra rapor alınabilmeli
 • Kullanıcı Tanımlı Rapor al işleminde bağlantılarında güncellenmesi gerekmektedir.
 • Klasik raporlarda sayfa sonuna yazılan modul versiyonunun kaldırılması
 • Blok parselasyonunda Değer sayısı hatalı verilerek ifraz yapılmış ise grafikden parsel değerleri güncelle işleminde kullanıcıya uyarı mesajı verilmeli.
 • Bulunduğu bloğa dağıt işleminde m2 değeri verilerek yapılabilmeli."
 • Blok parsellerinde baba adı kolonu eklenebilir."
 • Sabit tesislerin girişinde bağ ,bahçe,kuyu gibi seçeneklerinin eklenmesi."
 • Yeni eklenen maliklerde işletme no değişmeden eklenmeli."
 • Kadastro malik isimleri ile birlikte hisselerde ekrana yazılabilir"
 • Blok parsel endekslerini güncelle işlemi sonucunda gelen rapora BLOK-PARSEL alan hata raporu eklenmelidir.
 • Çaplı yer teslim tutanağı hazırlandı.
 • Sabit tesis işle işleminde parselde bulunan tüm işletmelere sabit tesis işlenmelidir.
 • Kadastro kayıtlarında 'Grafikten Pafta No Oku' işlemi eklenebilir.
 • Dağıtım penceresi ayarlar bölümünde ayarlar değiştirilebilmektedir. ayarlar bölümüne varsayılan ayarları kullan seçeneği eklenebilir.
 • Blok parseli endeks hesaplarında parsellerin grafik değer sayısı ve tahsisde bulunan değer sayısı yazılmalıdır. hangi parselde hata olduğunu kullanıcı görmelidir.
 • Dağıtım Penceresi sağ tuş işlemleri gruplanamalıdır
 • Düzenlemeye girmeyen alanların hesaplanmasında maliğin hissesi ile orantılı seçeneği eklenebilir.
 • Zaiyat Hesap şablonunun değişmesi (Tablo görünümü olmalı, il, ilçe, proje bilgileri, blok / parsel alan değer sayısı bilgileri bulunmalı)"
 • AT3 raporu parsel alt bölümüne ve endeks değerine göre detaylandırılıp alınabilir."
 • Kadastro parselinin düzenlemeye girmeyen alanı var ise değer sayısı hesabı düzenlemeye giren alana denk gelen endeks değerinden hesaplansın."
 • Mülakat raporlarında pay toplamlarının yazılması
 8.0.5.825/20.03.2012
 • Netcad 5.2.0.1035 R9.2 ile tam uyumludur.
 • İfraz işlemi uygulandıktan sonra blok silinmekteydi, düzeltildi.
 • Kimlik kayıtlarında herhangi bir bilgi değiştirilmek istendiğinde kayıt tekrarı hatası vermekteydi, düzeltildi.
 • İfraz sonrası parsel değer sayıları grafikte farklı gelmekteydi, düzeltildi.
 • spatiallyr.ini dosyasındaki yerlesim, YERLESIM_SINIRI oldu.
 • At7 raporunda blok parsel hisseleri yanlış hesaplanmaktaydı, düzeltildi.
 • Spp veri gönderme işleminde ZIP dosyası oluşturulurken ATK uzantılı dosya ZIP içerisine alındı.
 • At10 projeleri açılırken *.atk uzantılı kimlik kayıtları yok ise oluşturulacak şekilde düzenlendi.
 • Blok Tahsisleri korunsun seçildiği zaman yeni eklenen işletmeleri alamıyordu, düzeltildi.
 • Bok Tahsisleri Korunsun işlemindeki hata giderildi.
 • Proje Seç işleminde sunucudan inen ntzip dosyaları da seçilebilecek şekilde düzenlendi.
 8.0.5.808/11.01.2012
 • AT8 Raporunda paya düşen alan kolonunda güncellendi; tüm tablolara kadastro ada no eklendi.
 • NTZIP.ZIP içerisine AppData\Roaming\Netcad\SPP\NettopSppEslestirim içerisindeki nettopPr
 8.0.5.806/05.12.2011
 • ntzip oluşurken prj dosyasını dosyası içerisinde bulunmuyordu, düzeltildi.
 • Spp komutları için kilit kullanıcı adı son parametre olarak eklendi.
 8.0.5.786/19.10.2011
 • Mülakat editörüne 'mülakat birleştir' eklendi.
 8.0.5.710/10.08.2011

Netcad 5.2 ile tam uyumlu

 • Spp veri gönderme Nettop ile entegreli çalışmaktadır.
 8.0.5.704/01.06.2011
Netcad 5.2 ile tam uyumlu.
 • Nettop projesinde veri tabanı desteği eklenmiştir. Sayısallaştırma menüsünden yapılan tüm çizimler veri tabanına kaydedilmektedir.
 • Yeni dağıtım penceresine kimlik bilgileri eklendi.
 • Tapu verileri aktarıldığında kimlik bilgileri otomatik olarak dolu gelmektedir.
 • manuel kadastro kaydı girişleri için, kimlik kayıtlarına kimlik-kadastro karşılaştırılması eklendi. Eksik bilgilerin doldurulması sağlandı.
 • Kadastro kayıtlarında mülkiyet durumu kolonu eklendi. Default ayar "Özel mülkiyet" olarak tanımlandı
 • Toplu mülkiyet girişi eklendi.
 • İşletme no verilirken TC kimlik
 • Proje yöneticisi sayesinde projede versiyonlama yapılabilmektedir.
 • Grafikten endeks değeri sorgulama işleminde Tapu alan bilgisi yazılmaktadır.
 • Kadastro kayıtlarında varisleri aynı işletmelere uygulanması
 • Dağıtım sonunda tescile gitmeden önce blok isimlerini değiştirebilme
 • Endeks Hesabı Kadastro/Bloklar işlemi sonrası raporda ORTALAMA kolonu altında parsel/blok ortalam endeksi yazmaktadır.
 • Malik nereye gitti sorgusunda işaretlenen bloğa gidebilmektedir.
 • Kadastro parseli silindiğinde dağıtım parsele ait dağıtım iptal edilmektedir. Kullanıcı dağıtımın bozulacağı ile ilgili bilgi vermektedir.
 • Blok dağıtımları kullanıcı tanımlı silinebilmektedir.
 • Kadastro kayıtları elle girilir, kimlik sekmesinde eksik kimlik bilgilerini kadastro kayıtlarında al denildiğinde hata alınır.
 8.0.1.604/15.03.2011
Netcad 5.2 versiyonları ile tam uyumludur.
 7.0.7.594/25.01.2011

Netcad 5.2 GIS ile tam uyumludur.

 • Saklanmış dağıtımı kullanıcı uyarısı ile ekrana yüklenmektedir.
 • Aynı parselden aynı işletme var ise Raporlanmaktadır.
 • Grafikte olup kadastro sözel kayıdında olmayan yada sözel kayıtlarda olup grafikte olmayan parseller raporlanmaktadır.
 • Blok alanları ve parsel alanları kontrolü yapılmaktadır.
 • Blok parselleri endeks güncellemesi Yeni dağıtım Blok Kayıtları altına eklenmiştir.
 • Yeni dağıtım penceresinde İşletme dağıtımını iptal et seçeneği eklendi
 • Blok tahsisde ortak işletmelerde seçilen blokda bulunan işletmelerin tüm ortak bloklarını bulabilmektedir.
 • Yeni dağıtım penceresinde malik isminin altında mülakat açıklamalar görünmektedir.
 • Yeni Dağıtım ekraninda kadastro parselleri ve blokların izlemesi icin kullanılan stil güncellendi.
 • Yeni Dağıtım ekranında kısayol fonksiyon tuşlarının eklenmiştir.
 • Nettop helpleri güncellendi
 7.0.4.471/16.04.2010
 • At8 Formati At9 oldu. Dos projesi, At7 ve At8 den dönüsüm için Projeden Proje seç islemi ile yapilir.
 • Cad tabani üzerinde çalisirken sözel kayitlarin grafik ile iliskilidir.
 • Cad üzerinde bulunan grafik verileri standart bir sablon yapisi olusturur. Bu sayede cad verilerinin yapisi standart gelmektedir.
 • Sözel bilgilerde yapilan degisiklikler grafik ekrana tasinabilir.
 • Grafikten veriler kullanilarak sürükle birak ile grafik dagitim yapilabilir.
 • Isletme numaralari disinda isletmelere grup olusturabilir.
 • Grup numarasi bilgisine göre dagitim, mülakat gibi islemler topluca yapilabilir.
 • Kayit girislerinde kopyalama yöntemi ile hizli giris yapilabilir. Satir kopyala Alt+C satir yapistir Alt+V ; hücre kopyala ctrl+C hücre yapistir ctrl+V
 • Sözel kayit ekranlarinda siralama, gruplama, filtreleme, arama gibi kriterler kullanilabilir.
 • Sözel kayit ekranlarinin her durumundan Excel formatinda rapor alinabilir.
 • Mülakat formalarindan 3 tercih/tercih tipi ve komsuluk iliskileri girilir.
 • Mülakat formlarinda sabit tesis bilgisi varsa bunlarin girisi yapilabilir.
 • Farkli dosyalarda bulunan mülakat verilerinin tümü birlestirilir.
 • Grafik ve sözel editör ekranlari birarada kullanilarak sürükle birak yöntemi ile mülakat islemleri yapilabilir. Seçilen kayitlar ctrl ile sürüklenir.
 • Yapilan mülakat sonuçlarindaki blok durumlari dinamik olarak izlenebilir.
 • Istenilen bloklarda dagitim yapilabilir.
 • Dagitim istatistigi, toplulastirma orani, proje öncesi parsel sayilari, alani, hissesi ve proje sonrasi parsel sayilari, alani, hissesi gibi bilgilerden olusan özet rapor alinabilir.
 • isletmelere ait sorgular yapilir.
 • endeks degerlerine göre ifraz yapabilir.
 • yapilan sorgulamalar saklanir ve gerektiginde tekrar kullanilabilir.
 • AT raporlarinda filitreleme yapilir ve istenilen rapor tek basina alinabilir.
 • Istenilen kayitlara göre AT raporlari alinabilir.
 • Kadastro kayitlarinin, bloklarin ve dagitimin tek bir ekranda görüntülenir ve takip edilebilir.
 • Tapudan alinan *.dbf formatindaki verileri eksiksiz okuyabilir.
 • Tapudan alinan *.xml formatindaki verileri eksiksiz okuyabilir.
 • Excel formatinda düzenlenen kayitlar eksiksiz olarak okunabilir.
 • Mülakat sonuçlarina göre blok durumlari, tercihler istatistiki veriler alinir.
 • Raporlar kullanici tanimli olarak degistirilebilir.
 • Dagitim sonuçlarini saklayarak istenildigi zaman geri dönülebilir.
 • Eksiksiz olarak tapu yazdirabilir.
 • Bloklara ait Fen Klasörü hazirlanabilir.
 • Dagitim bölümünde çoklu seçilen kayitlar grafik ekranda da çoklu olarak seçili gösterilebilir.
 • Dagitim isleminde varislere ulasilabilir ve editlenebilir.
 • Otomatik ya da manuel olarak dagitim yapildiktan sonra, bloklarin parsellere otomatik ifraz islemleri yazilim tarafindan bölünebilir
 • Grafik ekrandaki kadastro parsellerinin içine isletme numaralari ve mülakat bilgileri yazdirilabilir.