Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kadran

Sıcaklık, basınç ve hız gibi sayısal verileri kadran üzerinde görselleştiren editördür.

Başlık: Kadranın üzerinde yazan başlık değeridir. (Aşağıdaki ekran görüntülerinde bu değer Anlık Değer olarak görülebilir)

Birim Etiketi: Kadranın altında yazan birim etiketidir. (Aşağıdaki ekran görüntülerinde bu değer bar olarak görülebilir)

Genişlik: Kadranın genişliği bu alandan pixel cinsinde ayarlanabilir. Yükseklik değerini bu değere göre kendisi hesaplamaktadır.

Maksimum Değer: Kadranın göstereceği en üst değerdir. Alandaki değerlerden yüksek olmalıdır.

Minimum Değer: Kadranın göstereceği en alt değerdir. Alandaki değerlerden düşük olmalıdır.

Özellikler

 Editörlerin Ortak Özellikleri

Unable to render {include} The included page could not be found.

Sorgu Sonucu Ekran Görünümü

 

Rapor Ekran Görünümü

  • No labels