Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seçenekler

360 - secenekler

Çizgiler her zaman gözüksün: Bu seçenek seçilmezse, çizgilerin bir engel arkasında kalan kısımları gözükmeyecektir.

Yazılar her zaman gözüksün: Bu seçenek seçilmezse, bir engel arkasında kalan yazılar gözükmeyecektir.

Semboller her zaman gözüksün: Bu seçenek seçilmezse, bir engel arkasında kalan semboller gözükmeyecektir.

Modeller her zaman gözüksün: Bu seçenek seçilmezse, modellerin bir engel arkasında kalan kısımları gözükmeyecektir.


Yazı nesnelerini gerçek konumlarında göster: Bu seçenek seçilmezse, bir alan içerisinde bulunan yazılar, alanın bize bakan yüzüne taşınacaktır.


Animasyonlu konum değiştirme: Bu seçenek, 360 penceresi üzerinde seçilen noktaya giderken görüntünün geçiş animasyonu ile değişmesini sağlar.

Uzunluk ölçü birimi: m-km seçenekleri sunar.

Alan ölçü birimi: m²-km²-ha seçenekleri sunar.

Karelaj nokta sayısı: Karelaj alanında kaç nokta olacağı ayarlanır. Dikey ve yatay karelaj noktaları eşit sayıda ayarlanabilmektedir.

360 - secenekler - varsayilan Varsayılan değerlere dönmeyi sağlar.

 

 

  • No labels