Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad Command uyumlu Veri Servisi ( NCC Template)

Netgis Server Data\Ncc altına oluşturulacak template dosyaları ile Netcad komutlarını tetikleyen ncc dosyalarının nasıl oluşturulacağı ayarlanabilir.

Netigma üzerinden Netcad çalıştırılırken Netigma uygulama adı ile aynı adda bir xml NetgisServer Data\Ncc klasöründe yer almalıdır.

NCC Template yapısı
<ncc:template xmlns:ncc="http://netcad.com.tr/ncc">
 <Command>
  <Handler>Netcad.Message</Handler>
  <code repeat="no">
   <format>KOMUT {Parametre1},{Parametre2}..</format>
   <params>Parametre1,Parametre2...</params>
  </code>
 </Command>
</ncc:template>

Kullanılabilecek parametreler

Degisken

Açiklama

Öncelik

CENTERY

BBOX merkezi Saga

1

CENTERX

BBOX merkezi Yukari

1

WIDTH

BBOX Genislik

1

HEIGHT

BBOX yükseklik

1

WKT

WKT cinsinden geometri

2

Örnek TemplateXml
<ncc:template xmlns:ncc="http://netcad.com.tr/ncc">
 <Command>
  <Handler>Netcad.Message</Handler>
  <code repeat="no">
   <format>SET ZOOM {0},{1} {2},{3}</format>
   <params>CENTERY,CENTERX,WIDTH,HEIGHT</params>
  </code>
 </Command>
</ncc:template>
Örnek TemplateXml
<ncc:template>
	<command>
		<Handler>Netcad.Message</Handler>
		<code>
			<format>SET ZOOM {0},{1} {2},{3}</format>
			<params>CENTERY,CENTERX,WIDTH,HEIGHT</params>
		</code>
		<code repeat="yes">
			<format>DRAW RED,{0}</format>
			<params>WKT</params>
		</code>
	</command>
</ncc:template>
 • No labels